Hopp til hovedinnhold

Naturkunnskap og friluftsliv

Det finnes en rekke aktører som kan bidra med kunnskap innen naturfaglige emner, friluftsliv og undervisning for bærekraftig utvikling, for eksempel geoparker, natuskoler, natursentre, kommuner, ornitologer og andre organisasjoner.

Flere samarbeider med skoler om gjennomføring av undervisningsopplegg og har utarbeidet materiell og nettressurser som lærere kan benytte seg av på egen hånd.

Institusjon
fjelldriv logo

Fjelldriv

Fjelldriv og Tydal skole har i samarbeid utviklet og testet ut det tverrfaglig skoleprosjekt "Lille Tydal i det store bildet".

Institusjon
Geopark logo

Gea Norvegica Geopark

Geologilæring med smarttelefon og GPS i nærmiljøet er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Gea Norvegica Geopark og Brunla ungdomsskole.

 
Institusjon
Hamar naturskole logo

Hamar naturskole

Med mål om bevisste og engasjerte ungdommer i forhold til klimautfordringer globalt, nasjonalt og lokalt har Hamar naturskole utarbeidet et undervisningsopplegg sammen med Ajer, Ener og Moelv ungdomsskole 2016/2017.

 
Institusjon
horten natursenter

Horten natursenter

Har i samarbeid med Sentrum skole i Horten utarbeidet og prøvd ut undervisningsopplegget «Skogens mysterier», hvor elever skal kartlegge deler av det biologiske mangfoldet i nærmiljøet.

 
 
Institusjon
Kunnskapssenter for laks og vannmiljø

Kunnskapssenter for laks og vannmiljø

Kunnskapssenter for laks og vannmiljø og Statens naturoppsyn har i flere år samarbeidet om naturveiledning - villaks.  Hovedmålet med naturveiledningen er å skape begeistring, forståelse og respekt for villaksen, livet i elva og samspillet der.

 
Institusjon
la humla suselogo

La humla suse - SABIMA

La Humla Suse og SABIMA har laget et kurs om humler for naturfaglærere på mellomtrinnet (5.-7. årstrinn).

 
Institusjon
Lista fuglestasjon logo

Lista fuglestasjon

Fuglestasjonens naturveileder har gjennomført naturveiledning ved fuglestasjonen og lokalt ved skolene.

 
Institusjon
Miljø dir logo

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet, i samarbeid med ulike aktører, har et bredt tilbud til skolen, tilpasset flere fag og trinn, fra grunnskole til universitet og høgskole.

Institusjon
Nittedal logo

Nittedal kommune

Utgangspunktet for prosjektet var at Nittedal kommune ønsket å få en oversikt over trafikkdrepte amfibier i et område med blant annet store populasjoner av padde, buttsnutefrosk og småsalamander.

 
Institusjon
Logo NINA

Norsk institutt for naturforskning

NINA har utviklet og i samarbeid med fire barneskoler testet ut det tverrfaglig undervisningsopplegget «Fjellrev i sekken» der barn fra 1. – 4. klasse lærer om fjelløkologi og truede arter i naturen gjennom fjellreven.

Institusjon
Nærøyfjorden verdsarvpark

Nærøyfjorden Verdsarvpark

Nærøyfjorden Verdsarvpark satsar på ungdom i utviklinga av staden gjennom involverande aktivitetar som fremmer kunnskap.

 
Institusjon
Kystkultursenter

Sandviksboder Kystkultursenter

Formålet er å øke interessen for, og kunnskapen om bruk av Byfjorden og nærområdene som område for fiske og rekreasjon for bybefolkningen, med et eget fokus på unge.

 
 
Institusjon
Skoleskogen

Skogkurs

Forbrukermakt og bærekraft er et undervisningsopplegg som skal gjøre elevene oppmerksomme på sammenhengen mellom personlig forbruk og global opp­varming, og dessuten få elevene til å reflektere over sin egen rolle som forbruker.

 
Institusjon
vega logo

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv

Vegaøyan er et verdensarvområde med en unik duntradisjon.

 
 
Institusjon
Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv

Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv

Stiftinga Geirangerfjorden verdsarv har samarbeidet med Eidsdal skule, Geiranger skule og Sunnylven skule om verdsarvverdiene i eget område, Vestlandsk Fjordlandskap.

 
Institusjon
logo ånderdalen

Ånderdalen nasjonalparkstyre / Senja naturhus

Ånderdalen nasjonalparkstyre og Senja Naturhus vil legge til rette for at skolene kan ta i bruk naturen og kulturen på Senja i større grad i undervisningen.