Hopp til hovedinnhold

Lista fuglestasjon

Lista fuglestasjon logo
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2014/2015
Trinn: 1–2, 3–4
Fag: Naturfag og norsk
Type: Undervisningsopplegg med naturveiledning

Naturveileder ved Lista fuglestasjon har i samarbeid med 1.trinn på Borhaug skole utviklet og gjennomførtjobbet prosjektene «vinterfóring av fugl» og «Fuglefadder». Undervisningen har foregått både på skolen og i felt ved fuglestasjonen som ligger i skolens nærområde.

bilde lista Etter å ha jobbet med fóring av fugl gjennom vinteren, besøkte elevene fuglestasjonen for å observere ringmerking av fugl. Elevene fikk som første skoleklasse æren av å bli «fuglefaddere» til hver sin fugl som ble ringmerket på fuglestasjonen. De fikk tildelt et dokument som et fadderbevis med bilde av sin fugl, artsnavn, alder, ringnummer, ringmerkingsdato og andre detaljer.

Hensikten med dette prosjektet er at elevene skal få kjennskap til fugletrekket på en ny måte, ved at de vil få tilbakemelding ved kontroller og gjenfunn av sin egen fugl.

 

Tildelt midler: 2013/2014
Trinn: 5 -10
Fag: Naturfag, kroppsøving, norsk og matematikk 
Type: Naturveiledning med for – og etterarbeid

Fuglestasjonens naturveileder har gjennomført naturveiledning ved fuglestasjonen og lokalt ved skolene. Skolene hadde ulike tema for prosjektene sine. Vanse skole fikk omvisning på fuglestasjonen og informasjon om fugletrekket. Deretter fikk de demonstrert ringmerking av fugl. Elevgruppa fra Borhaug skole hadde hekkefugler, reir og egg som tema, og fuglestasjonen fungerte som skolens samarbeidspartner med utgangspunkt i skolens nærmiljø.  En liten gruppe elever fra Lista ungdomsskole samarbeidet med fuglestasjonen i utformingen av et overvåkningsopplegg av fuglelivet i Nesheimvann, hvor det ble gjort daglige registreringer.

Lista fuglestasjon  

Det er og utarbeidet et pedagogisk opplegg tilpasset fuglestasjonens undervisningsrom i samråd med lokale lærere. Dette vil være et opplegg som kan tilbys alle skoler fra hele regionen. I undervisningsopplegget gis konkrete forslag til for- og etterarbeid for skolene, samt materiell og opplegg for gjennomføring av guidingen på stasjonen og i utstillingsrom. Det er lagt vekt på at fuglestasjonens nettsider kan brukes som kilde til å hente ut informasjon.