Hopp til hovedinnhold

Kunnskapssenter for laks og vannmiljø

Kunnskapssenter for laks og vannmiljø
Nettadresse: http://www.klv.no/
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2013/2014

Trinn: 5 -7

Fag: Naturfag , norsk, mat og helse, matematikk og  kunst og håndverk

Type: Elevhefte, til bruk før og etter et besøk i elva

En tur til nærbekken gir store muligheter for læring og opplevelse av nærhet til naturen. Kunnskapssenter for laks og vannmiljø og Statens naturoppsyn har i flere år samarbeidet om naturveiledning - villaks.  Hovedmålet med naturveiledningen er å skape begeistring, forståelse og respekt for villaksen, livet i elva og samspillet der.

 

Kunnskapssenter for laks - bilde

 ”Hvem bor i elva di?” er et elevhefte utarbeidet i samarbeid med Sørenget oppvekstsenter. Heftet inneholder faktakunnskap og oppgaver om laks og andre arter som lever i elva/nærbekken. Heftet er knyttet til kompetansemål for mellomtrinnet. Aktivitetene og oppgavene i heftet er prøvd ut over lengre tid.

Dersom man ikke har mulighet for å få til et samarbeid med eksterne aktører kan heftet brukes som inspirasjon og veiledning for å ta i bruk bekken eller elva i skolens nærmiljø og gjennomføre opplegget på egen hånd. Det er også laget et vedlegg hvor det framgår hvilke kompetansemål som dekkes av de ulike temaene i heftet.

Heftet skal oversettes til nordsamisk, russisk og finsk.