Hopp til hovedinnhold

Norsk institutt for naturforskning

Logo NINA
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2015/2016
Trinn: 1- 4
Fag: Naturfag, norsk, kunst og håndverk, musikk og matematikk
Type: Undervisningsopplegg og lærerveieldning

Fjellrev i sekken er et tverrfaglig undervisningsopplegg der barn fra 1. – 4. klasse lærer om fjelløkologi og truede arter i naturen gjennom fjellreven. Opplegget er utviklet av NINA og testet ut i samarbeid med fire barneskoler. Målet er å gi elevene praktiske opplevelser og erfaringer ute som de kan bruke til å reflektere over hvordan våre handlinger påvirker naturen. «Fjellrev i sekken» ønsker å gjøre elevene i stand til å se seg selv som en del av natur og samfunn. Som dette undervisningsmaterialet viser så er fjellrevens kritiske situasjon i stor grad påvirket av våre handlinger gjennom de siste 100 årene og arten er derfor en utmerket symbolart for hvordan våre handlinger og valg i hverdagen kan påvirke naturen direkte. Slik er fjellreven også en budbringer for hvordan bærekraftig bruk av naturressurser kan bidra til sunne fjellmiljø i framtida.

Undervisningsopplegget er delt inn i tre hovedbolker:

  • Bli kjent med fjellreven – introduksjonsdel med forarbeid og forberedelser til hoveddelen
  • Fjellreven i økosystemet – hoveddel med fokus på økosystem og utrydningstruede arter
  • Klima og tilpasning – oppsummering med etterarbeid og presentasjon av arbeidet

Fjellrev i sekken