Hopp til hovedinnhold

Skogkurs

Skoleskogen
Nettadresse: http://www.skogkurs.no
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2015/2016
Trinn: 8-10 og Vg1
Fag: Naturfag, samfunnsfag og matematikk
Type: undervisningsopplegg

Hvilke muligheter ligger i fremtiden? En rekke problemer er knyttet til bruken av olje. Før eller siden må bruken fases ut, og vi må finne nye løsninger. Ligger løsningen i det grønne skiftet og bioøkonomi?

Med undervisningsopplegget Skogens rolle i et bioøkonomisk samfunn introduseres elevene for begrepet bioøkonomi. Grensene for hva tre kan brukes til utvides stadig, og elevene får skissert noen av mulighetene knyttet til skog og bioøkonomi. Samtidig skal skogen fylle mange andre roller, både for naturmangfoldet, friluftsliv og kulturlandskapet.

skogkurs

 

Tildelt midler: 2014/2015
Trinn: 5-7
Fag: Norsk, naturfag og samfunnsfag
Type: Undervisningsopplegg

Skogens røtter og menneskets føtter er et undervisningsopplegg som består av flere elementer. Skogens røtter handler om skogens naturverdier, med frøspiring, vekst og mangfold som stikkord. Menneskets føtter handler om skogen som ressurs for mennesket, og hvordan vi påvirker skogen. Tittelen henspiller på Naturfagsenterets forskerføtter og leserøtter, som er en undervisningsmodell der forskning, undring og systematisk bruk av grunnleggende ferdigheter står sentralt. Målet er å legge til rette for undervisning som kan utvikle elevenes handlingskompetanse innen bærekraftig utvikling.

bilde skogkurs Undervisningsopplegget er prøvd ut i samarbeid med elever og lærere på Brøttum skole. Det er utviklet:

  • egne elevtekster innenfor temaer som frøspiring og vekst og bruk av tre i et samfunnsperspektiv
  • elevhefter med oppgaver, veiledning og plass til å fylle ut tekst og tegninger
  • lærerveiledere med detaljert tidsskjema, tips og utfyllende bakgrunnsinformasjon

 

Tildelt midler: 2013/2014
Trinn: 8-10
Fag: norsk, samfunnsfag, naturfag
Type: Undervisningsopplegg

Forbrukermakt og bærekraft er et undervisningsopplegg som skal gjøre elevene oppmerksomme på sammenhengen mellom personlig forbruk og global opp­varming, og dessuten få elevene til å reflektere over sin egen rolle som forbruker.

 

Skogkurs bilde

Skogkurs har oversatt og tilpasset undervisningsopplegget Modern Citizens towards a Sustainable Future til norsk. Undervisningsmateriellet består av:

- Lærerveiledning
- Tre lysbildepresentasjoner
- Flere elevaktiviteter
- En fellesaktivitet

Ulike elevaktiviteter utfordrer til diskusjon og refleksjon for å bevisstgjøre elvene på ulike valg de har som forbrukere og konsekvensen av disse valgene.  Med kunnskap, og evnen til kritisk vurdering i forhold til aktuelle problemstillinger som forbruker er målet at elevene skal være bedre rustet og ha motivasjon til å treffe beslutninger som muliggjør en bærekraftig livsstil i fremtiden.

 

Nettressurser

(laeremedskogen.no)