Hopp til hovedinnhold

Nittedal kommune

Nittedal logo
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2012/2013

 

Trinn: 5 -7

Fag: naturfag, norsk og matematikk

Type: prosjekt


Utgangspunktet for prosjektet var at Nittedal kommune ønsket å få en oversikt over trafikkdrepte amfibier i et område med blant annet store populasjoner av padde, buttsnutefrosk og småsalamander. Bakgrunnen for dette var etablering av boligområder nær amfibienes ynglested, som har ført til mange trafikkdrepte amfibier hvert år.

 

Gjennom prosjektet samarbeidet elevene med en biolog og fikk både kunnskap om amfibiene og deres plass i det lokale økosystemet samtidig som de ble introdusert for en vitenskapelig arbeidsmetodikk. Resultatene fra prosjektet ble presentert i kommunestyret av en gruppe elever og denne informasjonen vil kommunen legge til grunn i det videre planarbeidet. Elevene har dermed erfart hvordan de gjennom egen innsats og eksponering av sitt arbeid kan bidra til å styre utviklingen av lokalsamfunnet.

 

Nittedal bilde

Våren 2012 gikk elevgrupper og biolog gatelangs på utvalgte dager for å kartlegge overkjørte amfibier. Veinett rundt og mellom to dammer ble delt inn i ulike avsnitt, antall og art ble nedtegnet og overført på et oversiktskart. Problemstrekninger ble identifisert.

 

Rusefangst i dammen ga elevene nærkontakt med levende salamandere. Våren 2013 ble undersøkelsesområdet utvidet i det elevene daglig (hver skoledag i 3 uker) registrerte dyr hjemmefra til skolen. Gjennom en tegnekonkurranse designet elevene sin egen refleksvest. Egenproduserte trafikkskilt ble satt opp ved veiene. Ved veien mellom de to dammene ble det gravd ned ledegjerder og fallfeller.

 

Prosjektet viser hvordan skoler, kommuner og eksterne fagfolk kan samarbeide om lokale utfordringer og mulige løsninger.