Hopp til hovedinnhold

Hamar naturskole

Hamar naturskole logo
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2016/2017
Trinn: 8.–10.
Fag: Naturfag og samfunnsfag
Type: Undervisningsopplegg

Klimautfordringer og ektrsemvær; globalt ‑ lokalt. Med mål om bevisste og engasjerte ungdommer i forhold til klimautfordringer globalt, nasjonalt og lokalt har Hamar naturskole utarbeidet et undervisningsopplegg sammen med Ajer, Ener og Moelv ungdomsskole

Via kunnskapsinnhenting, forskning, diskusjoner og presentasjoner har elevene fått innblikk i ulike klimautfordringer og hva vi kan gjøre for å minske skadene.

Prosjektet er gjennomført med helt ulike tilnærmingsmåter, innhold og organisering på de tre samarbeidsskolene avhengig av rammefaktorer og lokale tilpasninger.

Sluttproduktet har også blitt ulikt, alt fra enkle pp-presentasjoner, digitale fortellinger, rollespill og større avhandlinger.

hamar naturskole

 

Tildelt midler: 2012/2013 og 2013/2014
Trinn: 1.–7.
Fag: Naturfag
Type: Lærerkurs

Hamar Naturskole har hatt en rekke skoler som fadderskoler skoleårene 2012/13 og 2013/14. Formålet har vært å bygge opp og organisere en uteskolesatsing på de enkelte skolene, slik at dette kan bli en del av skolens ordinære drift.

 

Hamar naturskole bilde

Gjennom året har det blitt gjennomført møter med skoleledelsen og lærere. Med utgangspunkt i befaring av skolens nærområde er leirplasser etablert, undervisningsopplegg er utarbeidet og utstyr er kjøpt inn. Det er gjennomført kurs for lærere hvor de selv har vært aktive deltakere og Naturskolens pedagoger har ledet opplegg med klasser ute, slik at lærerne kunne være observatører og lære.

 
 

Nettressurser