Ressurser

Undervisningsopplegg med veilednings- og støttemateriell innenfor utvalgte flerfaglige hovedtemaer. 

BU.klippet

Lærerressurser

Her har vi samlet et antall ressurser for lærere som kan brukes til å planlegge undervisning for bærekraftig utvikling. Ressursene er knyttet til de ulike perspektivene: flerfaglig undervisning, utforskende undervisning, læringsarena, og samarbeid med eksterne aktører.

plast i havet.jpg

Plast og bærekraft

I 2050 vil det være mer plastsøppel enn fisk i verdenshavene, dersom vi ikke handler. Her finnes en presentasjon med integrerte ressurser til å undervise om plast.

Mål 12

Bærekraftig forbruk

Ansvarlig forbruk og produksjon er FNs bærekraftsmål nr. 12. Her finnes en presentasjon med integrerte ressurser til å undervise om bærekraftig forbruk.

klim 8x5

Bærekraftig klima

Å undervise om klima og klimaendringer kan være en utfordring men også være en mulighet til spennende undervisning for bærekraftig utvikling.

Eple

Bærekraftige produktvalg

Undervisningopplegg der elevene får jobbe utforskende omkring temaet bærekraftig utvikling. Undervisningen er strukturert etter 5E-modellen.

økologiske håndavtrykket hand print

Øk ditt økologiske håndavtrykk!

Vi etterlater alle et økologisk fotavtrykk, men hva kan vi gjøre for å minske det og øke det økologiske håndavtrykket vårt. Elevene får jobbe utforskende omkring temaet bærekraftig utvikling.

Egge 2

Bærekraftig nærmiljø

Undervisningopplegg der elever skal utforske et naturområde i skolens nærmiljø og verdisette det ut i fra miljømessige, økonomiske og sosiale verdier.

Artikkel
Bærekraft

Bærekraft

FN-sambandet og UNICEF Norge har utviklet et tverrfaglig undervisningsopplegg til 7. trinn om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Artikkel
Miljøstatus

miljøstatus.no

Miljøstatus gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling presentert i en sammenheng.

Artikkel
miljølære.no

miljølære.no

Miljolare.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som elever kan gjennomføre i sine nærområder. Resultatene av undersøkelsene legges inn i en felles database som gjør det mulig å sammenligne egne og andres observasjoner.