Hopp til hovedinnhold

Fjelldriv

fjelldriv logo
Nettadresse: http://fjelldriv.no/
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2016/2017
Trinn:
 1.- 4.  5.- 7.  8. -10.  
Fag: naturfag, samfunnsfag, mat og helse og kroppsøving.
Yype: Undervisningsopplegg


ʺLille Tydal i det store bildetʺ.  Fjelldriv og Tydal skole har i samarbeid utviklet og testet ut det tverrfaglig skoleprosjekt "Lille Tydal i det store bildet". Målet er å bidra til at elevene får økt kunnskap og innsikt i hvordan natur, kultur og samfunn påvirkes, identifisere ulike interesser og reflektere over hvordan alt henger sammen.

Det ble utarbeidet et undervisningsopplegg som tok utgangspunkt i de store verneområdene i kommunen med fokus på ressurser som finnes der og hvordan de historisk har blitt brukt og hvordan de brukes i dag.

I samarbeid med lærere ble det utviklet temaark hvor den ene siden omtalte temaet utfra et lokalt perspektiv, mens den andre siden omtalte temaet i en nasjonal og global kontekst.

Eksempler på temaark som ble utarbeidet:

  • jordbruk
  • mineralutvinning
  • fornybar energi
  • sørsamisk reindrift
  • friluftsliv med mer

Elevene fikk utdelt ulike roller og deltok i rollespill med fokus på forvaltning av arealer og ressurser og hvordan det hele henger sammen sett fra ulike ståsteder.

fjelldriv

fjelldriv