Den naturlige skolesekken
Utdanning for bærekraftig utvikling i praksis

NB På grunn av koronasituasjonen blir telefoner til Naturfagsenteret i liten grad besvart. Vi oppfordrer derfor til heller å sende e-post til post@natursekken.no eller direkte til den henvendelsen gjelder. 

 
Jærbladet 1, 27.05.2021

Då Maria og Marco undersøkte søppel frå stranda fekk dei seg ei overrasking – restane stamma nemleg frå kloakken ( 3.06.2021)

Elevar på Bryne vidaregående skule fann opp mot 500 våtserviettar på stranda. Funna skremmer dei.

Jærbladet, 27.05.2021

Sky skole

Helhetlig bærekraftssatsing på Sky skole (29.03.2021)

Samtlige trinn på Sky barneskole i Larvik er involvert i en omfattende bærekraftssatsing. Med midler og støtte fra Den naturlige skolesekken skal elevene jobbe innen et forskerperspektiv. Gjennom undring, utforsking og innsamling skal elevene kunne bekrefte eller avkrefte hypoteser innen flere tema.

Klimahuset

Blindern VGS og Den naturlige skolesekken gjester Klimahuset-arrangement ( 8.03.2021)

Hvordan kan vi lage bærekraftsprosjekter som engasjerer både elever og lærere? Hvordan kan man organisere tverrfaglig arbeid på skolen? Er det mulig å beholde fagenes egenart og samtidig jobbe på tvers?

Diplom for UBU-pris, Blindern vgs

Tre skoler ble årets UBU-prisvinnere (16.02.2021)

På årets DNS-konferanse ble UBU-prisen delt ut for første gang. Årets vinnere var Steigenskolen Nordfold, Farsund ungdomsskole og Blindern videregående skole. Regionkontaktene nominerte aktuelle kandidater fra sin region. Juryen valgte ut tre vinnere fra henholdsvis barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole.

Danielsen ungdomsskule, Bygdanytt 1

Har skapt berekraftig liv i hundre år gamalt hønsefjøs ( 4.01.2021)

Mange som har køyrd forbi har nok lurt på kva som skjuler seg i den raude bygninga ved Danielsen ungdomsskule på Valestrand. Bli med inn i skulen sitt framtidsretta berekraftprosjekt.

Bygdanytt, 13.12.2020

Nyhetsarkiv

.