Hopp til hovedinnhold

Miljødirektoratet

Miljø dir logo
Beskrivelse:

Trinn: Barnehage - 4
Fag:
Alle
Type:
undervisningsopplegg

Undervisningsopplegget "Smak på naturen" fokuserer på allemannsretten som et fellesgode gjennom aktiviteter som bærplukking og kjennskap til enkeltarter. Barnehagebarn fra 4 års alder og skolebarn opp til 4. klasse skal få en begynnende forståelse for betydningen av en bærekraftig utvikling.

Smak på naturen

"Smak på naturen" gir barna kunnskap om og respekt for naturens mangfold, slik at de kan forstå samspillet i naturen. Gjennom undervisning og aktiviteter vil barna lære mer om forutsetninger for bærekraftig utvikling, om menneskets plass i naturen, og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt. Uteaktivitetene legger et godt grunnlag for kunnskap om og holdninger på dette området.