Hopp til hovedinnhold

Sandviksboder Kystkultursenter

Kystkultursenter
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2013/2014
Trinn: 8–10
Fag: Naturfag og norsk
Type:  Undervisningsopplegg

 

Elever i 8. klasse ved Rothaugen skole har vært på flere fisketurer med Sandviksboder Kystkultursenter gjennom prosjektet «Mot Byfjorden». Formålet er å øke interessen for, og kunnskapen om bruk av Byfjorden og nærområdene som område for fiske og rekreasjon for bybefolkningen, med et eget fokus på unge. Ved å undersøke ulike utvalgte fiskeslag og bunndyrs spiselighet i Bergens nærområde i forhold til forurensning skal elevene få økt kunnskap om forurensning generelt, og av Byfjorden spesielt

  Sandviksboder kystkultursenter

De fleste elevene hadde svært begrenset erfaring i forhold til sjø, båt, fangst, livet i sjøen, matens opprinnelse og mulige innhold av miljøgifter i maten. Elevene fikk delta aktivt i kjøring av båt, trekking av garn, line og havteiner og artsbestemme fangsten. Resultatet ble fulgt opp av lærerne i skoletimer senere.

 

Det har ikke vært mulig å ta prøver for analyse av miljøgifter i fangstene. Grunnen er at analysene er svært kostbare. Det jobbes videre med å finne midler, slik at prøvetaking og analyser kan bli en del av undervisningsopplegget.

 

Opplegget skal bli en fast aktivitet for 8. trinn i skolens årsplan og skal videreutvikles og knyttes opp mot undervisningen i flere fag. Etter hvert er planen at opplegget skal tilbys flere skoler i nærmiljøet.