Hopp til hovedinnhold

La humla suse - SABIMA

la humla suselogo
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017

Trinn: 1-7
Fag: Naturfag
Type: Lærerkurs

La Humla Suse og SABIMA har laget et kurs om humler for naturfaglærere på mellomtrinnet (5.-7. årstrinn). Lærerkurset er praktisk rettet med utendørsundervisning og utviklet i samarbeid med skoler. Humlene har en meget viktig rolle både i kulturlandskapet og i naturlige økosystemer fra kyst til fjell, spesielt på den nordlige halvkule. De er pollinatorer som bestøver svært mange plantearter, og det er helt essensielt for plantenes utbredelse. Det har stor effekt på økosystemene generelt – og særlig på matproduksjonen til mange dyr, deriblant oss mennesker.

 

La humla suse  

Hovedmål med kurset er

- Å lære den oppvoksende slekt om humlenes egenart og deres nøkkelposisjon i lokal og global sammenheng.

- Inspirere lærere og elever til å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kan føre til at det blir gjort konkrete tiltak til beste for humlene.

De beste humleekspertene i landet vil bidra med sin kunnskap. Kurset gir grunnleggende kunnskap om humlene, humlenes biologi, rolle og utfordringer. Samtidig får du en god pedagogisk plattform for å undervise elevene på en engasjerende måte.

Humlekurset er gratis og består av en kursdag med to timers for- og etterarbeid.

 
 

Nettressurser