Hopp til hovedinnhold

Gea Norvegica Geopark

Geopark logo
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2013/2014

Trinn: 8–10

Fag: naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.

Type:  Undervisningsopplegg

Geologilæring med smarttelefon og GPS i nærmiljøet er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Gea Norvegica Geopark og Brunla ungdomsskole hvor man kombinerer bruk av tradisjonell undervisning og digital teknologi (app’er) for smarttelefoner og nettbrettt ute i felt.

 

Geopark

GPS i nærmiljøet: I TurfHunt skal elevene bruke digitale kart, og orientere seg ved hjelp av GPS for å finne angitte poster. Ved riktig navigering og funn av poster, får elevene en rekke spørsmål de skal svare på. Spørsmåla er knyttet til posten eller lokaliteten elevene befinner seg i, og er rettet inn mot kompetansemålene for prosjektets læringstema. Det er laget to læringsopplegg med bruk av TurfHunt, ett for Mølen og ett for Rakke.

Geologilæring med smarttelefon: I SmartGuide ble det laget digital informasjon til naturstier, der man får informasjon i tekst lyd og bilde ved de ulike informasjonsstoppene.

Oppleggene utgjør nå en del av Geoparkens tilbud innenfor undervisning, og er allerede utprøvd av flere skoleklasser.

 
 

Nettressurser