Hopp til hovedinnhold

Eksterne aktører

Høsten 2018 ble det etablert et nettverk med aktører som skal samarbeide med Naturfagsenteret over tre år. Målet med nettverket er å utvikle og prøve ut prinsipper for samarbeidet mellom eksterne aktører og skoler i arbeidet med bærekraftig utvikling. Frem til 2017 lyste Miljødirektoratet årlig ut midler til eksterne aktører gjennom Den naturlige skolesekken. Det er ikke lenger mulig å søke tilskudd som tidligere.

På denne siden kan du få informasjon om arbeidet i nettverket, samt lese korte beskrivelser av oppleggene som ble utviklet av aktørene som fikk tilskuddsmidler i 2012–2018.

Friluftsråd

Friluftsråd

Friluftsrådene kan bidra med veiledning og kurs for lærere og å gjennomføre undervisning for skoleklasser ute i naturen.

Holmliaskolene 2

Gårdsbruk – skolehage - mat og kultur

Flere gårder rundt om i landet tilbyr samarbeid med skoler og mange har mulighet til å låne ut et jordstykke til kjøkkenhage og elevenes egen matproduksjon.

Hordaland Naturvernforbund

Miljø- og naturvern

Miljøvern skal sikre eksistensgrunnlaget for planter, dyr og mennesker og arbeider for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse.

Nordland bilde

Nasjonalparksentre

Norge har 15 nasjonalparksentre. Sentrene har flere gode undervisingsopplegg til skoler.

Havnås1

Naturkunnskap og friluftsliv

Det finnes en rekke aktører som kan bidra med kunnskap innen naturfaglige emner, friluftsliv og undervisning for bærekraftig utvikling, for eksempel geoparker, natuskoler, natursentre, kommuner, ornitologer og andre organisasjoner.

Vansjøfisk NJFF Østfold

Norsk friluftsliv

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 15 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner.

3 8x5

Elevbedrift

Elevbedrift handler om å ha en idé og gjøre noe med den. I Ungt Entreprenørskap er det anledning til å miljøsertifisere elevbedriften.

bilde- dokkadeltaet

Våtmarkssentre

Våtmarker ligger der land og vann møtes og er leveområder for et mangfold av arter som er avhengige av de spesielle livsbetingelsene som våtmarkene gir

namskogan bilde

Rovviltsentre

Norge har tre rovviltsentre som formidler natur, friluftsliv og naturopplevelser. Sentrene har flere gode undervisingsopplegg til skoler.