Hopp til hovedinnhold

Horten natursenter

horten natursenter
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2012/2013
Trinn: 5–7
Fag: Naturfag, samfunnsfag og kroppsøving
Type: Undervisningsopplegg

Horten Natursenter har i samarbeid med Sentrum skole i Horten utarbeidet og prøvd ut undervisningsopplegget «Skogens mysterier», hvor elever skal kartlegge deler av det biologiske mangfoldet i nærmiljøet. Gjennom tre feltdager i løpet av året registrerte elevene rådyrbæsj og fuglereir, trær og blomster, sommerfugler og sopp.  Til sammen deltok ca 70 elever på det feltbaserte undervisningsopplegget med for – og etterarbeid i 2013.

  Horten natursenter

Undervisningsopplegget fokuserer på

- Skogens mangfold
- Respekt og gode holdninger
- Hvordan utnytte skogens ressurser på en berekraftig måte
- Interessekonflikter i området

«Skogens mysterier» kan brukes som inspirasjon og veiledning for å kartlegge og ta i bruk et område i skolens nærmiljø uten ekstern kompetanse.