Hopp til hovedinnhold

Skoleprosjekter

Nyhet
Klimaprisen 2018

DNS-skular løftast fram

I løpet av den siste tida har fleire skular som er eller har vore med i Den naturlege skulesekken fått merksemd for sitt arbeid med utdanning for berekraftig utvikling.

Nyhet
Berekraftsveke, Oslo Voksenopplæring

Berekraftsveke på Oslo Voksenopplæring Sinsen

I veke 38 arrangerte ei gruppe lærarar på Oslo Voksenopplæring Sinsen ei berekraftsveke med ulike foredrag, utstillingar og aktivitetar. 

Søråshøgda skole_tomatplanter

Skolebesøk på Søråshøgda skole

Søråshøgda skole ligger fantastisk flott plassert på et høydedrag med grønne uteområder, midt i et skogholt som innbyr til naturopplevelser. Søråshøgda skole har bygget et flott drivhus av tomme brusflasker. De har også jobbet med å finne egnede UBU-tema som kan knyttes til skolehagen. De har utviklet undervisningsopplegg på alle trinn, og lagt disse inn i skolens lokale læreplan. Vi besøkte skolen en varm fredag i juni.

Artikkel
1146

«Båro-Naturligvis» - en uke i juni ved Borhaug skole

Borhaug skole har vært med i Den naturlige skolesekken i flere år, og har jobbet frem prosjekt med lokal natur, kultur og bærekraftsperspektiv for alle sine klasser. Hvert år, en uke i begynnelsen av juni, løses timeplanen opp og klassene jobber med tema som vann, vind, stein, fiske, fugler, fyrlys, båtbygging og vindmøller gjennom skoleprosjektet «Båro-Naturligvis». Felles for alle klassene er at de skal ut i nærområdet og utforske et klassespesifikt tema. De skal ha kontakt med en ekstern aktør og lage en presentasjon av sitt prosjekt som fremføres for et publikum på slutten av uka.

Nyhet
IMG_1381

Lødingen ungdomsskole har satt opp en vindmølle på sitt uteområde

Lødingen ungdomsskole er nå inn i 3. året i sitt DNS-prosjekt. De har dette året fått opp en «energibu» med vindmølle. Denne gir gode muligheter for å arbeide utforskende med problemstillinger knyttet til fornybar elektrisk energi. Elevene arbeider med oppgaver som har fokus på å belyse ulike sider ved vindkraftutbygging og i hvilken grad vindkraft kan ha sin plass i en bærekraftig utvikling.

Nyhet
IMG_1322

Tenk-handle-lek! Kastellet skole og Aktivitetsskolen stiller ut sitt bidrag til en bærekraftig utvikling i Ekebergparken

Det er torsdag før påske og solens ståler har ikke helt kraften til å komme seg gjennom tåka som ligger som et lokk over Oslo by og Oslofjorden. Men det gjør ingenting for utenfor Lunds hus i Ekebergparken står barna fra 3.trinn på Kastellet skole, tett sammen og holder varmen og stråler! Det er nemlig de som har laget utstillingen «Tenk-handle-lek» nå skal innvies i Ekebergparken.

Nyhet
IMG_3820

Utforskende arbeidsmåter langs riksveien i Elverum - Vestad skole

Onsdag 17. februar er en grå og kald dag på Vestad skole i Elverum. Men femte trinn skal likevel ha deler av undervisningen utenfor klasserommet denne dagen. Elevene har den siste uken jobbet med et temaet vann og vann som ressurs som en del av skolens prosjekt i Den naturlige skolesekken. Målet med dette prosjektet er å gi elevene en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling, blant annet gjennom forståelse for at rent vann er en ressurs for fremtiden.

Nyhet
Forside Nesbru

Utforskende arbeidsmåter for bærekraftig utvikling på Nesbru videregående skole

Det er den 17.desember og dagen før juleavslutningen på Nesbru videregående skole. Ute er det snø og kaldt, men inne «koker det» - her er 185 elever fra vg1 klar til å vise fram posterne sine. Elevene har den siste uken jobbet med et tema knyttet til bærekraftig utvikling som en del av skolens prosjekt i Den naturlige skolesekken.

Nyhet
Fugleføtter

Skolebesøk til Utleira skole

To av ildsjelene på Utleira skole har hatt som mål å være pådrivere for å utvikle undervisningsopplegg for 1. til 4. trinn som skal øke elevenes miljøbevissthet.

Nyhet
burfjord1.jpg

Skolebesøk til Kvænangen barne- og ungdomsskole

20. november gjennomførte Kvænangen barne- og ungdomsskole et 2-timers seminar for lærere på ungdomstrinnet, hvor undervisning for bærekraftig utvikling og deltagelse i Den naturlige skolesekken stod på programmet.

Nyhet
Fredrik II Borregaard

Ludvigsen-utvalget løfter fram Frederik II videregående skole

Ludvigsen-utvalget har overlevert utredningen sin til kunnskapsministeren og peker på prosjektet Miljøforsk ved Frederik II videregående skole.

Nyhet
Eide skole 1

Eide skole vant klimapris for sitt miljøengasjement!

Utdanningsforbundets klimapris for 2015 gikk til Eide skole og Bakklandet barnehage for deres klima- og miljøprosjekter. Utdanning for bærekraftig utvikling har vært en sentral del av Eide skoles virksomhet i mange år. Skolen har vært en pilotskole i arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering og har samarbeidet med flere eksterne aktører, som Universitetet i Agder, for å lage gode undervisningsopplegg om natur, miljø og kunst. Eide skole jobber tverrfaglig og grundig, og ansatte og elever har tatt initiativ både lokalt og nasjonalt for å bevare kulturmangfold og natur.

Nyhet
Håkvik 1

Håkvik skole møter bystyret i hjembyen Narvik

Etter å ha jobbet gjennom skoleåret med et oppdrags-prosjekt i Den naturlige skolesekken, ble elever fra 4. og 7. årstrinn ved Håkvik skole invitert av ordføreren til å presentere sitt arbeid for bystyret i Narvik. Oppdraget handlet om å undersøke og verdifastsette naturområdet Håkvikleira - en langgrunn strandlinje beliggende i skolens umiddelbare nærområde. Bakgrunnen for at skolen ønsket å sette spesielt fokus på dette, var at en lærer ved skolen hadde blitt kjent med foreløpige planer om å bygge ut et nytt havneanlegg ved lokaliteten.

Nyhet
Hegra barneskole bilde 5.JPG

Hegra skole har adoptert en bekk

To entusiastiske lærere og en ivrig rektor har ved hjelp av støtte fra Den naturlige skolesekken utarbeidet et detaljert og omfattende undervisningsopplegg hvor de utnytter nærmiljøet som læringsarena. For Hegra barneskole var det naturlig å fokusere på problemstillinger knyttet til Stjørdalselva og dens omgivelser.

Nyhet
Havnås1

Havnås skole med Hæra naturreservat som læringsarena

Været er grått, det er yr i lufta og elevene på 5. og 6. trinn fra Havnås skole starter denne skoledagen med en sykkeltur til Hæra naturreservat, hvor de skal møte ornitolog Bjørn Frostad. Elevene har vært her tidligere på våren og jobbet med fugl, så området er kjent for dem. Denne dagen står ringmerking av fugl og undervisning om fuglenes egenskaper på programmet.

Nyhet
Rosenvilde Elever som registrerer

«Rosenvilde i stratosfæren» - vær, klima og klimaendringer

Ti, ni, åtte, syv, seks….

Vi står på idrettsplassen på Rosenvilde videregående skole en solskinnsdag i mars, og hører på at 90 elever teller ned til oppskyting av en værballong.

Nyhet
Oppdal vgs_Kristin

Oppdal videregående i Snøhetta-området

Elevene sto klare med presentasjoner fra feltarbeidet i Snøhetta-området. Hva hadde de observert og dokumentert fra en tre dagers tur ved Snøhetta? Oppdal videregående har en fantastisk utsikt rett inn i fjellområdet og lærerne ønsker at elevene ved skolen skal få kjennskap til Snøhetta-området, praktisere friluftsliv og stille spørsmål rundt forvaltningen av dette fjellområdet.

Nyhet
20160414_082851

Alt har en sammenheng med vann! Utforskende undervisning på Skøyen skole

På pulten ligger en perm med et ark hvor det står «Underskriftskampanje for Frognerbekken». Det er allerede en del underskrifter på arket. Denne skal sendes til bymiljøetaten i Oslo kommune senere i dag, forklarer tre elever fra 6.trinn som sitter bak pulten. Elevene har laget en rapport der de har sammenstilt ulike resultater fra undersøkelser de har gjort omkring Frognerbekken og kommet med forlag på tiltak som de mener kan forberede nærmiljøet deres.

Nyhet
Storhamar-Reportasje bilde 9

Glad i Mjøsa - et undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling

«Jeg må bare finne litt plaster, han har falt på sykkelen og fått skrubbsår og forstuet en finger.» Jeg møter læreren utenfor lærerværelset med en av fjerdeklasseelevene som har hatt et hardt møte med asfalten på sykkelen på vei til skolen. Hun har hentet plaster og trøster og forbinder – og det ser ut som det har god effekt. Kollegaen står med mobiltelefonen for å ringe hjem til guttens mor, men får ikke kontakt. «Jeg la igjen beskjed på mobilsvar