Den naturlige skolesekken
Utdanning for bærekraftig utvikling i praksis

NB På grunn av koronasituasjonen blir telefoner til Naturfagsenteret i liten grad besvart. Vi oppfordrer derfor til heller å sende e-post til post@natursekken.no eller direkte til den henvendelsen gjelder. 

 
Kronikk, forskersonen.no, 5.11.2021

Politikerne fjerner det viktigste virkemiddelet vi har for å lære elevene om bærekraft (11.11.2021)

KRONIKK: Skoleelever skal nå lære om bærekraft i alle fag. Samtidig fjernes støtten til Den naturlige skolesekken, en viktig ressurs for nettopp denne undervisningen. Ikke med vår beste vilje kan vi forstå hva som ligger bak denne avgjørelsen.

Forskersonen.no, 5.11.2021

Mosby oppvekstsenter, skjermdump

Hva kan en bekk lære oss om bærekraftig utvikling? (10.11.2021)

Se film hvor elevene på Mosby Oppvekstsenter forteller om sitt bærekraftsprosjekt.

Jærbladet 1, 27.05.2021

Då Maria og Marco undersøkte søppel frå stranda fekk dei seg ei overrasking – restane stamma nemleg frå kloakken ( 3.06.2021)

Elevar på Bryne vidaregående skule fann opp mot 500 våtserviettar på stranda. Funna skremmer dei.

Jærbladet, 27.05.2021

Sky skole

Helhetlig bærekraftssatsing på Sky skole (29.03.2021)

Samtlige trinn på Sky barneskole i Larvik er involvert i en omfattende bærekraftssatsing. Med midler og støtte fra Den naturlige skolesekken skal elevene jobbe innen et forskerperspektiv. Gjennom undring, utforsking og innsamling skal elevene kunne bekrefte eller avkrefte hypoteser innen flere tema.

Klimahuset

Blindern VGS og Den naturlige skolesekken gjester Klimahuset-arrangement ( 8.03.2021)

Hvordan kan vi lage bærekraftsprosjekter som engasjerer både elever og lærere? Hvordan kan man organisere tverrfaglig arbeid på skolen? Er det mulig å beholde fagenes egenart og samtidig jobbe på tvers?

Nyhetsarkiv

.