Norsk friluftsliv

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 15 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner og arbeider for

  • et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.
  • helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.
  • å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Flere av medlemsorganisasjonene har utviklet og gjennomført undervisningopplegg for skoleelever. Du kan se eksempler på ulike samarbeidsprosjekter med beskrivelser og nettressurser eller finne en aktuell samarbeidspartner for deg ved å søke i kartet på Norsk Friluftsliv eller naturkunnskap og friluftsliv, finner du flere av medlemsorganisasjonene, som 4H, Den Norske turistforening, Kystlag og Norges jeger – og Fiskerforbund.

LOGO_BJFF

Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud

Buskerud jeger og fiskerforening inviterte elevene ved Sætre barneskole og Hurum ungdomsskole på isfiske ved Verpentjern.

NJFF logo Østfold

Norges jeger- og fiskerforbund Østfold

Norges jeger og fiskerforbund – Østfold har samarbeidet med flere skoler om undervisningsopplegg knyttet til ferskvann og vannkvalitet i nærområdet.

logo norsk friluftsliv

Norsk Friluftsliv

I tilknytning til Friluftslivets år 2015 har Norsk Friluftsliv i samarbeid med Salaby – Gyldendal utviklet Friluftslivets års offisielle skolesider.