Ungt entreprenørskap/elevbedrift

Elevbedrift handler om å ha en idé og gjøre noe med den. I Ungt Entreprenørskap er det anledning til å miljøsertifisere elevbedriften. Dette vil være et håndfast bevis på at elevbedriften tar ansvar for kloden og bidrar til bærekraftig utvikling.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsdekkende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Du kan se eksempler på samarbeidsprosjekter med beskrivelser og nettressurser eller finne en aktuell fylkesorganisasjon for deg ved å søke i kartet på ungt entreprenørskap.

logoueøstfold

Ungt Entreprenørskap Østfold

Ungt Entreprenørskap Østfold har i samarbeid med lærerstudenter ved grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold gjennomført gründercamper med fokus på miljø og bærekraftig utvikling i samarbeid med åtte ungdomsskoler.