Hopp til hovedinnhold

Gårdsbruk – skolehage - mat og kultur

Flere gårder rundt om i landet tilbyr samarbeid med skoler og mange har mulighet til å låne ut et jordstykke til kjøkkenhage og elevenes egen matproduksjon. Samarbeid med en gård i skolens nærmiljø gir mulighet for nærkontakt med husdyr og kunnskap om husdyrhold, dyrevelferd og matproduksjon.

Andre aktører i nærmiljøet kan bidra med kunnskap og opplegg knyttet til sanking av nyttevekster og fangst fra havet.

Institusjon
4H logo

Hauger 4H

Hauger 4H -gård har over 20 års erfaring som besøksgård og er tilrettelagt for å ta imot både klasser og enkeltelever. På gården finnes det tradisjonelle norske husdyr som hest, gris, and, sau, geit, kanin og høns.

 
Institusjon
istind, logo

Istindguidan/Bjørnstad Opplevelser

Istindguidan består av fire par som har hver sin gård under fjellet Istind. Gjennom prosjektet Mat og kultur under Istind har de lagt vekt på kulturen og mattradisjonene i nærområdet som ligger under Istind. 

 
Institusjon
logo

Karen E. Rydland Sæbø

Karen E. Rydland Sæbø er gårdbruker, pedagog og veterinær. I samarbeid med Øverbygda skole har hun utviklet og gjennomført undervisningsopplegget Livet på garden gjennom året.

 
Institusjon
Langøya hovedgård

Langøya hovedgård AS

Kompetansesenter innen sanking, fangsting og foredling av råvarer fra naturen. Har i samarbeid med Gimsøy skole og Grasmyr ungdomsskole utviklet og gjennomført undervisningsopplegget Matauk i skjærgården.

 
Institusjon
maihaugen

Maihaugen

Maihaugen museum har vært arena for skolene der de har fulgt poteten gjennom vekstsesongen.

 
 
Institusjon
Naturvernforbundet logo

Naturvernforbundet i Tingvoll

Naturvernforbundet i Tingvoll og Tingvoll museum har utviklet en tverrfaglig undervisningspakke. Opplegget tar utgangspunkt i hvordan folk i Tingvoll levde fram til 1960, hvordan de drev jordbruk og tok vare på ressurser fra naturen. Videre hva som skjer med naturen og kulturlandskapet når ytre rammevilkår endrer seg.

Institusjon
porsgrunn andelsgård logo

Porsgrunn Andelsgård

Andelsgård + skole = sant! Skoleåret 2016/2017 gjennomførte vi ved Porsgrunn Andelsgård Fase I i et pilotprosjekt om skolehage. 

Institusjon
rolstad logo1

Rolstad gård

Rolstad gård driver med produksjon av korn og juletrær og har bryggerhus med intakt bakerovn. Rolstad har inngått et samarbeid med Fenstad skole og utviklet undervisningsopplegget Fra jord til bord. 

 
Institusjon
4H logo

Solbakken 4H-gård

Solbakken er et lite småbruk på Nesna i Nordland som er godkjent 4h-gård og tilbyr gode opplevelser i landbruk og friluftsliv. De driver med varriert gårdsbesøk for alle, pedagogisk landbruk og ridning, i tillegg til å produsere mat.

 
Institusjon
Søndre Aas gård logo

Søndre Aas gård

På Holmlia i Oslo ligger Søndre Aas gård, en kommunal besøksgård med hest, gris, sau og høns. Gården har opprettet et samarbeid med fire barneskoler i nærmiljøet og utarbeidet «Gården som klasserom».