Hopp til hovedinnhold

Våtmarkssentre

Våtmarker ligger der land og vann møtes og er leveområder for et mangfold av arter som er avhengige av de spesielle livsbetingelsene som våtmarkene gir. Våtmarkssentrene har en unik mulighet til å vise fram områdene og formidle kunnskap om verdiene og sammenhengene i naturen.

Det er fem nasjonale våtmarkssentre i Norge som har utviklet og gjennomfører undervisningopplegg for skoleelever med beskrivelser og nettressurser som lærere kan benytte seg av i egen undervisning

Besøkssenter våtmark Jæren

Besøkssenter våtmark Jæren

Mostun våtmarkssenter har utarbeidet to undervisningsopplegg som klassene i nærområdet kan benytte seg av.

 
Dokkadeltaet

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter ønsker å fungere som et bindeledd mellom ulike aktører som er interessert i og benytter våtmark og andre deler av det lokale naturmangfoldet.

 
 
 
Besøkssenter Oslo våtmark

Besøkssenter våtmark Oslo

Besøkssenter våtmark Oslo har utviklet og testet oppleggene «Biologisk mangfold og naturopplevelse», «OsloSafari» og «Naturnærvær-aktiviteter».