Nasjonalparksentre

Norge har 15 nasjonalparksentre. Sentrene har flere gode undervisingsopplegg til skoler.

Du kan se eksempler på samarbeidsprosjekter med beskrivelser og nettressurser eller finne en aktuell samarbeidspartner for deg ved å søke i kartet på Nasjonalparksentre og rovviltsentre.

Nordland nasjonalparksenter

Stiftelsen Nordland nasjonalparksenter

Nordland nasjonalparksenter har i samarbeid med Røkland og Rognan ungdomsskole samarbeidet om prosjektet «Artmangfold på prøve»