Hopp til hovedinnhold

Miljø og naturvern

Miljøvern skal sikre eksistensgrunnlaget for planter, dyr og mennesker og arbeider for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Flere organisasjoner og forbund samarbeider med skoler om gjennomføring av undervisningsopplegg og har utarbeidet materiell som lærer kan benytte seg av på egen hånd.

 
Institusjon
Hordaland NVF logo

Hordaland Naturvernforbund

Prosjektet «Verdier i vatn» er eit flerfagleg undervisningsopplegg som legg til rette for at fleire skolar i Hordaland skal ta i bruk vassdrag og strandsoner i nærmiljøet til skolen.

 
Institusjon
la humla suselogo

La humla suse - SABIMA

La Humla Suse og SABIMA har laget et kurs om humler for naturfaglærere på mellomtrinnet (5.-7. årstrinn).

 
Institusjon
Marinreparatørene

Marinreparatørene

Marinreparatørene utvikler, i samarbeid med Seiersten og ungdomsskole og Frogn videregående skole, et undervisningsopplegg innen marin økosystemforståelse og rehabilitering.

 
Institusjon
Naturvernforbundet logo

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

I samarbeid med bydelene i Oslo har NOA utarbeidet Naturkart for bynære friluftsområder.

 
Institusjon
Norsk bremuseum logo

Norsk Bremuseum

Prosjektet Skulens klimarapport har som hovudmål å styrke medvete om klima og miljø gjennom ei brei satsing inn mot skuleverket. I samarbeid med Firda vidaregåande skule skal Norsk Bremuseum utvikle eit undervisingsopplegg der lærarane tek elevane med ut i naturen og ut i skulens nærmiljø.

 
Institusjon
Logo NINA

Norsk institutt for naturforskning

NINA har utviklet og i samarbeid med fire barneskoler testet ut det tverrfaglig undervisningsopplegget «Fjellrev i sekken» der barn fra 1. – 4. klasse lærer om fjelløkologi og truede arter i naturen gjennom fjellreven.

Institusjon
SABIMA, Skogkurs og Friluftsrådenes landsforbund logoer

SABIMA, Skogkurs og Friluftsrådenes landsforbund

I et samarbeid har SABIMA, Skogkurs og Friluftsrådenes landsforbund utarbeidet undervisningsopplegget "Interessekonflikter i skog".