Hopp til hovedinnhold

Nettverk for eksterne aktører

Naturfagsenteret etablerte høsten 2018 et nettverk med eksterne aktører. Målet med nettverket er å utvikle og prøve ut prinsipper for samarbeidet mellom eksterne aktører og skoler i arbeidet med bærekraftig utvikling.

Gjennom samarbeid i nettverket skal aktørene og deres samarbeidsskoler utarbeide og prøve ut støttefunksjoner som vil være nyttige verktøy for både eksterne aktører og lærere i arbeidet med bærekraftig utvikling.

Samlebilde av logoer, eksterne

Deltakere i nettverket

Her finner du en oversikt over de eksterne aktørene som er med i nettverket på det nåværende tidspunkt.

Bilde 1 fra nettverkssamling for eksterne aktører, 29. april 2019

Referater og presentasjoner

Her finner du referater og presentasjoner fra samlingene i nettverket.

Bilde fra nettverkssamling for eksterne, 26. november 2018

Informasjon om nettverket

I denne delen kan du lese mer om målet med nettverket, og hvordan det er organisert. Her finner du også informasjon om fakturering og reisekostnader.

Artikkel
eksterne2

Samarbeid mellom skole og eksterne aktører

Samarbeid mellom skolen og aktører utenfor skolen er viktig i undervisningen for bærekraftig utvikling. For at elever skal kunne oppnå kunnskap, ferdigheter og holdninger som fordres for å «vekke deres tro på at solidarisk handling og felles innsats kan løse de store globale problemene» (det miljøbevisste mennesket), bør undervisningen knyttes til reelle problemstillinger, settes i kontekst, være lokalt relevant og gi barn og unge mulighet til å delta i konkret arbeid for bærekraftige løsninger.