Hopp til hovedinnhold

Marinreparatørene

Marinreparatørene
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2017/2018

Trinn: 9.trinn, Vg1
Fag: Naturfag, samfunnsfag og matematikk
Type: Undervisningsopplegg

Marinreparatørene Bør vi bygge og sette ut kunstige rev i Oslofjorden spør elevene fra Seiersten ungdomsskole og Frogn videregående skole?  I samarbeid med Marinreparatørene bygger de kunstige rev og vil undersøke om dette kan bidra til rehabilitering av det marine miljøet i deres eget nærmiljø.

Mange marine miljøer er skadet av ulike former for menneskelig aktivitet. For å ta vare på, og bidra til rehabilitering av disse miljøene, er kunnskap og nysgjerrighet om livet i havet en viktig forutsetning. Marinreparatørene utvikler, i samarbeid med Seiersten ungdomsskole og Frogn videregående skole, et undervisningsopplegg innen marin økosystemforståelse og rehabilitering.

I prosjektet formidles kunnskap om marine økosystemer gjennom prosjektering, bygging og utsetting av habitat (kunstige rev) som bedrer livsvilkårene lokalt i sjøen. Opplegget går over hele skoleåret og inneholder både feltarbeid i samarbeid med Marinreparatørene der miljøeffekten av revene studeres, i tillegg til tverrfaglig arbeid på skolen.

Marinreparatørene