Hopp til hovedinnhold

SABIMA, Skogkurs og Friluftsrådenes landsforbund

SABIMA, Skogkurs og Friluftsrådenes landsforbund logoer
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2012/2013 og 2013/2014
Trinn: 8-10
Fag: Naturfag, samfunnsfag, valgfag (natur, miljø og friluftsliv)
Type: Undervisningsopplegg

I et samarbeid har SABIMA, Skogkurs og Friluftsrådenes landsforbund utarbeidet undervisningsopplegget "Interessekonflikter i skog". Bærekraftig utvikling dreier seg ofte om naturressurser og interessekonflikter knyttet til bruken av disse. Skogen er verdifull for mange, og det er grunnleggende for forståelsen av interessekonfliktene i skogen at elevene kjenner til skogens ulike verdier. Undervisningsopplegget er prøvd ut i samarbeid med Abildsø, Biri og Nesna skole.

SABIMA, Skogkurs og Friluftsrådenes landsforbund

Elevene kan få mulighet til å jobbe med interessekonflikter på en konkret og virkelighetsnær måte ved å se på verdier i skogen med utgangspunkt i skogbruk, friluftsliv og biomangfold og deretter forsøke å verdsette skogen i et samfunnsmessig, økonomisk og miljømessig perspektiv.