Hopp til hovedinnhold

Hordaland Naturvernforbund

Hordaland NVF logo
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016 og 2016/2017

Trinn: 5 -7
Fag: Naturfag , samfunnsfag og kunst og håndverk
Type: Lærerkurs og feltarbeid med naturguide og tilrettelagt for- og etterarbeid.

Prosjektet «Verdier i vatn» er eit flerfagleg undervisningsopplegg som legg til rette for at fleire skolar i Hordaland skal ta i bruk vassdrag og strandsoner i nærmiljøet til skolen. Fleire skolar hadde adoptert vassdrag, men trengte hjelp for å komme i gong.

 

Hordaland Naturvernforbund  

Saman med Skolelaboratoriet i realfag blei det arrangert to informasjonsmøte for interesserte skolar hausten 2012. Våren 2013 arrangerte Skolelaboratoriet lærarkurs i Nesttunvassdraget, der Naturvernforbundet var aktivt med og bidrog både i planlegging og undervisning.

Skoleåret 2015/2016 har det vært gjennomført  undervisning ved seks skoler med mål om at undervisnignsopplegget skal forankres i skolens årplan samtidig som lærerne gjennom kompetanseheving skal bli i stand til å utføre feltarbeid mest mulig selvstendig i fremtiden.

Eit nettverk av frivillige naturguidar som kan støtte lærarane under gjennomføring av feltarbeid ble vidareutvikla.