Hopp til hovedinnhold

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Naturvernforbundet logo
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2012/2013 og 2013/2014

 

Trinn: 1-7

Fag: Naturfag og samfunnsfag

Type: Lærerkurs og naturkart (undervisningsmateriell)

 

Finnes det bær i hundremeterskogen deres? Kanskje froskene er ute og lager lyder som en motorsag? Kanskje dere får se noen planter dere ikke har sett før? Følg stien på kartet og les i heftet om hva du finner på postene underveis.  I samarbeid med bydelene i Oslo har NOA utarbeidet Naturkart for bynære friluftsområder. Skoleåret 2013/14 har ca 50 lærere deltatt på et praktisk kurs i bruk av naturkart i skolens nærmiljø. Naturkart finnes i alle bydeler i Oslo og til noen områder i Asker og Bærum. De kan lastes ned digitalt eller bestilles i papirutgave.

Naturvernforbundet Oslo og Akershus

Naturkartene er en aktiv og spennende måte å bli kjent med naturen i skolens nærmiljø på. Hovedinnholdet i heftene er knyttet til biologi, men i noen er det innslag om kulturminner, om geologi eller om eventyrskog.

Målet med naturkartene er at barn og unge skal utvikle stolthet over Oslos natur gjennom kunnskap og kjennskap. Utgangspunktet for prosjektet var ønsket om å nå ut til barn og unge med naturglede så nye generasjoner ser verdien av naturen vår og ønsker å dele gleden ved den videre. Vi vet at gjennom vennskapet med naturen vil også viljen til å ta vare på den øke.

Det er utarbeidet lærerveiledninger til naturkartene med forslag til læreplanmål, aktiviteter og utstyr. Det gjør det mulig å benytte seg av kartene på en god måte i egen undervisning selv om du ikke har deltatt på kurs.

 
 

Nettressurser