Hopp til hovedinnhold

Solbakken 4H-gård

4H logo
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2015/2016
Trinn: 5 -7
Fag: Mat og helse, Samfunnskunnskap, matematikk, Naturfag og kroppsøving
Type: Undervisningsopplegg

Eleven får prøve ut matproduksjon i praksis og får utforske sammenhengen mellom jordsmonn, gjødsel, næring, vekstforhold osv. De får se det gror fra frø til ferdig spiselig mat, smake, lukte, se og spise sin egenproduserte kortreiste mat. Den praktiske erfaringen er et viktig moment for å tilegne seg kunnskap om sammenhenger i naturen, matens opphav og erfaring med mat fra jord til bord.

Elevene får innblikk i arbeidet og kostnader som ligger i det og gleden av å skape. Dette kan gi større kunnskap og bevissthet, økt miljøengasjement og bakgrunn for å kunne snakke om miljøutfordringer og bærekraftig utvikling.

Solbakken 4H-gård