Hopp til hovedinnhold

Langøya hovedgård AS

Langøya hovedgård
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2014/2015
Trinn: 8-10
Fag: Mat og helse, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og norsk
Type: Undervisningsopplegg

Langøya hovedgård – Senter for matauk er et kompetansesenter innen sanking, fangsting og foredling av råvarer fra naturen. I samarbeid med Gimsøy skole og Grasmyr ungdomsskole har Langøya hovedgård utviklet og gjennomført undervisningsopplegget "Matauk i skjærgården". Målet var å skape en forståelse av hvor maten kommer fra og verdien av at den er ren og trygg, samt en glede over nærheten til naturen og en bevissthet rundt behovet for å ta vare på naturen for kommende generasjoner.

Krabbefiske

Elevene fikk i oppgave å fange råvarer på øya og å tilberede sin egen middag av dem. De fikk lære om artsmangfold, levesett, økologi og bærekraftig høsting underveis i høstingen, og om råvarebehandling og tilberedning etterpå.

Opplegget inneholdt også en kulturhistorisk del gjennom en omvisning på øya. Kombinasjonen av historie og matauk skapte et helhetlig bilde av levesett og livsvilkår i tidligere tider, og relevansen av dette til dagens samfunn.

Parallelt ble prosjektet «Fjerne for å verne» startet opp. Mange skoleklasser har allerede deltatt i rydding av gjengrodd kulturlandskap på øya. Opplegget fokuserer på bærekraftig utvikling, artsinnlæring samt praktiske ferdigheter utendørs.