Hopp til hovedinnhold

Porsgrunn Andelsgård

porsgrunn andelsgård logo
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2016/2017 og 2017/2018
Trinn:
 1.–4. og 5.–7. 
Fag: naturfag, samfunnsfag, mat og helse og norsk
Type: Undervisningsopplegg

Andelsgård + skole = sant! Skoleåret 2016/2017 gjennomførte vi ved Porsgrunn Andelsgård Fase I i et pilotprosjekt om skolehage.  Ved inngangen til Fase II er vi mange erfaringer rikere og litt klokere. Det tar tid å sette seg inn i hvordan en stor skole fungerer med tanke på rutiner/kultur og å bli kjent med hvordan elever og læreres hverdag best forenes med livet på andelsgården. Begge parter har hele tiden vært enig i at samarbeidet er nyttig, spennende og fremtidsrettet og vi ser nå frem til neste fase av prosjektet, med noen viktige erfaringer i bagasjen.

Dette prosjektet skal på sikt gjøre oss som andelsgård/læringsarena i stand til å ta imot mange skoleklasser og fasilitere aktiviteter som samsvarer med skolens tverrfaglige kompetansemål og læreplaner. Intensjonen er at besøkene og tiden brukt sammen med andelsgården, enten det er på skolens domene eller hos oss på gården, resulterer i dypere læring om bærekraftig utvikling i praksis.

Miljøperspektivet er viktig og det er et mål at vi sammen utvikler gode læringsprodukter.  Arbeid med dyrking, sanking, jordforbedring, foredling og konservering er et arbeid på tvers av språk og landegrenser. Aktivitetene vi utvikler sammen med skolene og elevene mener vi er med på å fremme en kompetanse som er svært nødvendig i fremtiden og går dermed i takt med fremtidens skole.

porsgrunn andelsgård

Nettressurser

(osebakken.wordpress.com)