Hopp til hovedinnhold

Naturvernforbundet i Tingvoll

Naturvernforbundet logo
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2015/2016
Trinn: 1-4. 5 -7, 8-10
Fag: norsk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving
Type: Undervisningsopplegg

Den gamle dyrkamarka, hva skjedde med den da landbruket ble mekanisert? Hvilke naturlege prosesser er knyttet til kulturlandskapet? Naturvernforbundet  i Tingvoll og Tingvoll museum har utviklet en tverrfaglig undervisningspakke.

Opplegget tar utgangspunkt i hvordan folk i Tingvoll levde fram til 1960, hvordan de drev jordbruk og tok vare på ressurser fra naturen. Videre hva som skjer med naturen og kulturlandskapet når ytre rammevilkår endrer seg.

Elevene på Tingvoll barne- og ungdomsskule har tatt i bruk opplegget på

Ulike trinn. Tredjetrinn har tema om dyra på gården og beitemark, sjettetrinn har tema om arbeid på gården og slåttemark og  niendetrinn har klasseskille, utvandring og gjengroing som tema.

Naturvernforbundet i Tingvoll