Hopp til hovedinnhold

Karen E. Rydland Sæbø

logo
E-post: kareel-s@online.no
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2014/2015
Trinn: 3-4 
Fag: Naturfag, samfunnsfag, matematikk, mat og helse og norsk
Type: Undervisningsopplegg

Karen E. Rydland Sæbø er gårdbruker, pedagog og veterinær. I samarbeid med Øverbygda skole har hun utviklet og gjennomført undervisningsopplegget «Livet på garden gjennom året» Målet er å gi elevene kunnskap, forståelse og opplevelser gjennom å følge livet på gården gjennom et helt år og sette det inn i en større sammenheng både lokalt og globalt.

Bilde Rydland Sæbu har i tillegg til å stille gården til disposisjon som læringsarena, bidratt med undervisning både på gården og på skolen.

Elevene har deltatt i daglige oppgaver på gården og lært om foring og stell av dyreslaga hest, sau, geit, høns, storfe. De har dyrka og solgt egne poteter og pengene ble sendt inn til TV‐aksjonen 2014. På den måten bidro potetdyrking i Fitjar til rent vann for barn i andre deler av verden. I tillegg har de hatt del‐prosjekter om dyrevelferd, grønnsaker på gården og matproduksjon, bygninger på gården og vassdrag ‐ om avrenning til bekker.