Hopp til hovedinnhold

Hauger 4H

4H logo
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2015/2016
Trinn: 1-2, 3-4, 5-7
Fag: Naturfag, matematikk, kroppsøving, mat og helse og kunst og håndverk
Type: Undervisningsopplegg

Hauger 4H -gård har over 20 års erfaring som besøksgård og er tilrettelagt for å ta imot både klasser og enkeltelever. På gården finnes det tradisjonelle norske husdyr som hest, gris, and, sau, geit, kanin og høns. De har samarbeidet med Solberg skole om undervisningsopplegget «Levende læring» Gjennom tre dager i løpet av året har elevene fått erfaringer og deltatt i praktisk arbeid på gården med tilrettelagt for – og etterarbeid på skolen.

 

Levende læring  Hauger 4H-gård 2. trinn fulgte sauen gjennom året fra saueklipping om høsten, ulla spinnes, kardes og toves til lamming på våren. 4. trinn høstet poteter og lagde ulike potetretter, samtidig som de lærte å ta vare på noen av potetene som settepoteter for neste sesong og 6. trinn ruget frem kyllinger som ble slaktet som voksne. Slakting av høne var ny og spennende opplevelse og de fulgte fordøyelsessystemet fra nebb til kloakkåpning samt undersøkte indre organer og fant et nesten ferdig egg.

Levende læring  Hauger 4H-gård På gården kan barna lettere se sammenhengen i tilværelsen ved å oppleve prosesser fra jord til bord og fra ull til klær. De kan delta i meningsfylte aktiviteter, og få en unik nærkontakt med dyra. Gården tilbyr et møte med naturen i en ramme hvor mennesket spiller en avgjørende rolle som forvalter, og kan være et bidrag til forståelsen for en bærekraftig utvikling og for norsk landbruk.