Hopp til hovedinnhold

Oversikt over årets skoleprosjekter 2021/22

Her er en liste over alle skoleprosjekter som er med i Natursekken 2021/2022.

Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms og Finnmark | Trøndelag | Vestfold og Telemark | Vestland | Viken

Agder

Farsund barneskole

Grønt miljø og blått hav

Mer info

Mosby Oppvekssenter skole

Høiebekken

Mer info

Søndeled skole

Vannet som ressurs gjennom hundrevis av år

Mer info

Valstrand skole

Bærekraftig mat

Mer info

Innlandet

Åmot montessoriskole sa

Kortreist og bærekraftig mat

Mer info

Børstad ungdomsskole

Gjenbruk av ressurser og bærekraftig mat i Hamar

Mer info

Hamar Montessori skole

Skolehagen - allsidig læring for fremtiden

Mer info

Løten ungdomsskole

Løten som en del av verden

Mer info

Lena-Valle videregående skole avd Lena

Avfall - et problem eller ressurs?

Mer info

Lesja skule

Lesjaungdom med trua på ei grøn framtid

Mer info

Lesjaskog skule

Berekraftig utvikling og nærmiljøet.

Mer info

Os skole

Utmarksbeite.Hvordan er de lokale forholdene for utmarksbeite?

Mer info

Ringebu skole

Ei gulrot, to epler og tre bringebær.

Mer info

Wang Hamar AS

Fra Mjøsa til Antarktis

Mer info

Møre og Romsdal

Åfarnes barne- og ungdomsskole

Bærekraftig utvikling i praksis

Mer info

Averøy ungdomsskole

Forurenser kunstgressbanen med de nye tiltakene, og hvilke fordeler og ulemper har det vært med et nytt kunstgressdekke?

Mer info

Blindheim barneskole

Stafsethneset- et bærekraftig friluftsområde

Mer info

Gossen barne- og ungdomsskole avd skole

Gjennom ild, jord, luft og vann - energi på Romsdalskysten

Mer info

Haramsøy skule

Vassmiljø og Nordøyveg

Mer info

Hildre montessoriskule sa

Langreist og kortreist mat

Mer info

Lerstad barneskole

Holdningskapende arbeid for bærekraftig utvikling

Mer info

Valle skule

Vidareutvikling av skulehagen med etablering av kompost og hønsehus

Mer info

Velledalen montessoriskule AS

Lokal matproduksjon, -utfordringar og muligheiter

Mer info

Nordland

Ballstad skole

1-10. - en bærekraftig tankegang

Mer info

Kristen videregående skole Nordland

Utforsk Helgelandskysten. Hvordan står det til med havet og kystnaturen?

Mer info

Laskestad skole

Bærekraftig utvikling med utgangspunkt i lokal matproduksjon

Mer info

Neverdal Enspire skole AS

EnSpire mikrofjøs- og hage

Mer info

Reipå skole

Reparasjon - veien til en mer bærekraftig hverdag

Mer info

Selfors barneskole

Fjellreven og fjellet som økosystem

Mer info

Steigenskolen Leines

Grønt er skjønt

Mer info

Steigenskolen Nordfold

Grønn skole

Mer info

Svarholt skole

Plast i havet

Mer info

Oslo

Bjerke videregående skole

«Utfordringer knyttet til biologisk mangfold og ressursbruk i regnskogene på jorda»

Mer info

Grefsen skole

Skolehage med fokus på kortreist mat og pollinering

Mer info

Lakkegata skole

Økologisk skolehage

Mer info

Lofsrud skole

Et bærekraftig Lofsrud - Urban dyrking

Mer info

Trosterud skole

Bee the change

Mer info

Vålerenga skole

Skolehagen som læringsarena for bærekraftig utvikling.

Mer info

Voksen skole

Fra jord til bord - Bærekraft i praksis gjennom kortreist og økologisk matproduksjon

Mer info

Rogaland

Bryne vidaregåande skule

Forsøpling ved og i "Roslandsånå"

Mer info

Nylund skole

Vitenhagen

Mer info

Rossabø skole

Bærekraftig mat produksjon. Skolehage

Mer info

Rundevoll skole

Rundevoll skole en aktiv medspiller i Bærekraftig utvikling av skolens uteområde og nærmiljø.

Mer info

St. Olav videregående skole

Bærekraft dagene

Mer info

Steinerskolen i Haugesund

Skolehage - et fellesprosjekt for hele skolen

Mer info

Troms og Finnmark

Elvebakken skole

Bærekraftig bruk av skolens nærområde

Mer info

Harstad montessoriskole sa

Å så for framtida

Mer info

Lyngsdalen oppvekstsenter avdeling skole

Bærekraftig senterhage. Fra jord til bord - fra bord til jord

Mer info

Mehamn skole

Undersøkelser og oppfølging av lakseelv og nærliggende sjø- fjære- strandsoner

Mer info

Montessoriskolen Morgan AS

BiMo - utsatt oppstart

Mer info

Rotsundelv skole

Artene i vårt nærmiljø - hva finner vi?

Mer info

Samisk videregående skole Karasjok

Økosystem som basis for kobling vitenskapelig tenkning – samisk tradisjonskunnskap

Mer info

Seljestad ungdomsskole

Utforsking av bærekraft gjennom bruk av digitale verktøy.

Mer info

Slettaelva skole

Hva vokser og gror her vi bor? Kan vi bake, kan vi smake, kan vi bruke det i kake?

Mer info

Stangnes skole

Bærekraftig friluftsliv nå og for fremtidens generasjoner

Mer info

Trøndelag

Charlottenlund videregående skole

Mine bærekraftige valg

Mer info

Frol barneskole

Gården "Lykkens prøve" - en naturlig del av skolens læringsmiljø

Mer info

Heimdal videregående skole

Skolen vår - et utgangspunkt for en bærekraftig tankegang

Mer info

Inderøy videregående skole

LUR-inger i fjæra

Mer info

Jakobsli skole

Ranheimshagen - en grønn arena for læring og fysisk aktivitet

Mer info

Lauvsnes skole

Skolehage for kortreist mat og samhandling mellom gammel og ung.

Mer info

Spongdal skole

Vannkvalitet=livsbetingelse

Mer info

Steinerskolen i Trondheim videregående skole

VG1 Studiespesialisering med tverrfaglig fokus på bærekraft

Mer info

Vikhammer ungdomsskole

Bærekraftuke Vikhammer ungdomsskole

Mer info

Vestfold og Telemark

Andebu skole

Ta vare på insektene i Andebu sentrum

Mer info

Hedrum ungdomsskole

Hvordan kan Hedrum ungdomsskole bli mer bærekraftig?

Mer info

Heistadskolene avd Ungdom

Hva er greia med plast?

Mer info

Holmestrand Internasjonale montessoriskole

God grobunn

Mer info

Kollmyr skole

Skolehage på Kollmyr

Mer info

Moflata skole

Bærekraftig uke ved Moflata skole

Mer info

Sky skole

Temaperiode ""Bærekraftig utvikling"" i skolens nærmiljø

Mer info

Vestland

Dalsøyra skule

Skulehage - bærekraftig lokalprodusert mat

Mer info

Danielsen ungdomsskule Osterøy AS

Kortreist mat. Eit utvida prosjekt der elevar får nærare kjennskap til kvar maten kjem frå, og korleis ein kan nyttiggjera seg naturlege råvarer.

Mer info

Eid ungdomsskule

Bærekraftig utvikling - Energiproduksjon

Mer info

Fitjar vidaregåande skule

Berekraftig utvikling lokalt og globalt

Mer info

Fjell ungdomsskule

Bærekraftig matproduksjon

Mer info

Flaktveit skole

Biologisk mangfold på Flaktveit skole

Mer info

Follese skole

Operasjon matsvinn og skolehage

Mer info

Fyllingsdalen videregående skole

Bærekrafttenkning gir kompetente samfunnsborgere

Mer info

Gaupne skule avd skule

Bærekraftig lokal matproduksjon

Mer info

Kaland skole

Økosystemet rundt og i Kalandsvannet før, under og etter åpning av ny E39

Mer info

Litlabø skule

Fornybare energikjelder i vårt distrikt

Mer info

Raudeberg skule

Lønner det seg å dyrke poteter på Raudeberg?

Mer info

Skjolden oppvekstsenter avd skule

Plasten som ingen ser.

Mer info

Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College

The Food Waste Project

Mer info

Storetveit skole

Elevbedrifter for å ta vare på hele nærmiljøet vårt, både naturen og menneskene!

Mer info

Viken

Bjertnes videregående skole

Mat og matproduksjon

Mer info

Follo barne- og ungdomsskole

Utforsking og myldring i skolehagen.

Mer info

Gamlegrendåsen skole

Amfibier i nærmiljøet

Mer info

Hvam videregående skole

Bærekraftig vannforbruk

Mer info

Jessheim videregående skole

Nordbytjernet, en lokal ressurs

Mer info

Norges realfagsgymnas Bærum AS

Bærekraftsmålene sett fra Bærum

Mer info

Rælingen videregående skole

Bærekraftige tiltak i forbindelse med utbygging av Fjerdingby sentrum og Marikollen idrettsanlegg

Mer info

Roald Amundsen videregående skole

Tverrfaglige temaperioder gjennom skoleåret - Roald Amundsen vgs

Mer info

Sætre ungdomsskole

Skolehage og småkryp

Mer info

Sigdal ungdomsskole

Et grønnere liv

Mer info

Sydskogen skole

Sydskogen skole - veksthus-LAB

Mer info

Vestsiden ungdomsskole

Trenger vi egentlig disse blomsterengene?

Mer info