Oversikt over årets skoleprosjekter 2018/19

Her er en liste over alle skoleprosjekter som er med i Natursekken 2018/2019.

Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Svalbard | Telemark | Troms | Trøndelag | Vest-Agder | Vestfold | Østfold

Akershus

Drøbak Montessori skole AS

Hvordan kan vi på DMU få bærekraft enda bedre integrert i vår praksis?

Mer info

Frogn videregående skole

Bør vi sette ut kunstige rev i Drøbaksundet?

Mer info

Hundsund ungdomsskole

Hundsund redder verden, litt

Mer info

Hølen skole

Såna før og nå. Natur og kultur

Mer info

Lillestrøm videregående skole

LilleStortinget 2019

Mer info

Luhr skole

Sikre bærekraftig utvikling for salamanderene ved Luhr skole.

Mer info

Nesodden videregående skole

Kunstige rev - rehabilitering av marint miljø utenfor Tangenbrygge

Mer info

Rustad skole

Skolehage som utforskende arena for bærekraftig utvikling

Mer info

Seiersten ungdomsskole

Bør vi sette ut kunstige Rev i Drøbaksundet?

Mer info

Ski videregående skole

Må jeg gå naken, eller? Er det mulig å forbruke uten å få dårlig samvittighet?

Mer info

Son skole

Kompostering, drivhus, frøbank og utekjøkken

Mer info

Sørumsand skole

Livet langs Glomma i 100 år

Mer info

Tangenåsen ungdomsskole

Kunstige rev - rehabilitering av marint miljø utenfor Nesoddtangen brygge

Mer info

Vettre skole

Vettre verden rundt

Mer info

Ås ungdomsskole

Bærekraftige måltider

Mer info

Aust-Agder

Moltemyr skole

Lokale utfordringer i i fjæra i Arendal med hovedfokus på plast

Mer info

Tingsaker skole

Skolehage

Mer info

Buskerud

Darbu barneskole

Livet i på og ved Fiskumvannet

Mer info

Drammen videregående skole

Våkn opp, vår forbruksvalg

Mer info

Røyken videregående skole

Bærekraft næringsliv i nye Asker kommune?

Mer info

Sydskogen barneskole

Sydskogen skole - veksthus-LAB

Mer info

Tyrifjord barne- og ungdomsskole

Bærekraftig matglede

Mer info

Vestsiden ungdomsskole

Løkkene i Håvet - bevaring av kulturminner - biologisk mangfold

Mer info

Ål ungdomsskule

Sykling for berekraft!

Mer info

Finnmark

Honningsvåg skole

Nordkappskolen i utvikling

Mer info

Pasvik skole

Ulike samfunn - felles natur. Bærekraftig utvikling i grenseområdet mellom Norge og Russland.

Mer info

Saga skole

Livet er best ut# - Hva bør Skogvannet og området rundt benyttes til?

Mer info

Samisk videregående skole og Reindriftsskole Kautokeino

Et lite stykke verden - et avisprosjekt om bærekraftig utvikling

Mer info

Tverrelvdalen skole

Plastavfall - bør jeg som forbruker gjøre en forandring?

Mer info

Øvre Alta skole

Prosjekt i Gargiaelva

Mer info

Hedmark

Ajer ungdomsskole

Bærekraftig utvikling ved Mjøsas bredd

Mer info

Midt-Østerdal videregående skole Koppang

Hvordan kan skolen bli mer miljøvennlig / bærekraftig?

Mer info

Romedal ungdomsskole

Ut i naturen - vannet som grunnlag for liv

Mer info

Trysil montessoriskole sa

Bærekraftig husholdning

Mer info

Vestad skole

Ut av klasserommet - Inn i fremtiden!

Mer info

Østre Trysil montessoriskole sa

Montessori 2030

Mer info

Hordaland

Malmanger skule

Frå Fjord til Bord

Mer info

Rubbestadneset skule

Mikroplast - kunnskap, konsekvens og tiltak

Mer info

Skogsvåg skule

Fugl eller fisk; Korleis kan vi knyte det daglege arbeidet vårt til berekraftig utvikling?

Mer info

Skranevatnet skole

Fra hage til mage.

Mer info

Stord vidaregåande skule

Berekraftvekene 2019

Mer info

Storebø skule

Havet som næring og nabo

Mer info

Søråshøgda skole

\tSøråshøgda –en grønnere skole.

Mer info

Møre og Romsdal

Bekkevoll ungdomsskole

Hånd i hånd for bærekraftig utvikling

Mer info

Godøy skule

Frå hav og jord til matbord

Mer info

Hessa skole

Opprette og drive skolehage - lokal og økologisk matproduksjon

Mer info

Tingvoll vidaregåande skole

Solstrøm i praksis med tverrfaglig fokus

Mer info

Vågstranda skule

Frå hav og jord til bord

Mer info

Nordland

Melbu skole

Kyst-og industrisamfunnet på Melbu gjennom 100 år.

Mer info

Nordhus skole

Det digitale nærmiljøet

Mer info

Steigenskolen Nordfold

Grønn skole

Mer info

Tverlandet oppvekstsenter avdeling skole

GSPR - gården som pedagogisk ressurs

Mer info

Oppland

Bøverbru skole

Naturens eget spiskammers

Mer info

Jevnaker ungdomsskole

Et bærekraftig forhold til forbruk og gjenvinning

Mer info

Lesja skule

Lesjaungdom med trua på ei grøn framtid

Mer info

Thune skole

Thunemyra. Ei slåttemyr i skolens nærområde som er veldig sjelden.

Mer info

Valdres vidaregåande skule

Utforskning av naturverdier i Dokkadeltaet naturreservat

Mer info

Oslo

Blindern videregående skole

Bærekraftig endring - Elevene i Vg1 ved Blindern vgs skal utvikle større handlingskompetanse innen klima, ved å foreta en type endring parallelt med kunnskapstilegnelse fra fire ulike fag.

Mer info

Lutvann skole

Forskerspirer studerer fugler.

Mer info

Majorstuen skole

Majorstuen skole - Et miljøfyrtårn

Mer info

Marienlyst skole

Nedbryting og ny vekst - Et samarbeidsprosjekt mellom skole og AKS for å kompostere matavfall til ny jord til skolehagen

Mer info

Oslo Voksenopplæring Sinsen

Alnavassdraget i spagat mellom hensyn til naturmiljøet og arealbehovet til godstransporten

Mer info

Sofienberg skole

Bærekraftig utvikling tilknyttet Akerselva

Mer info

Stovner videregående skole

Skolehage - året rundt

Mer info

Sykehusskolen i Oslo

Fra betong til takhage. Etablering av en skolehage på Ullevål sykehus.

Mer info

Trosterud skole

BieTheChange - Et prosjekt om hvordan du kan redde bien og verden

Mer info

Rogaland

Hauge skole

Lothelabben - en tverrfaglig arena for dybdelæring og dannelse

Mer info

Husabø skole

Bzzzz, redd biene!

Mer info

Kvalavåg montessoriskole AS

Vårt søppel - en ressurs

Mer info

Randaberg videregående skole

Miljø og forsøpling i skolens nærområde

Mer info

Skeisvang videregående skole

Etablere en marin forskningsstasjon på Vibrandsøy, for overvåking av Karmsundet

Mer info

Solvang skole

Hva slags forvaltning og skjøtsel kan ha positiv innvirkning på biologisk mangfold, opplevelse og bruk av friluftsområder i skolens nærmiljø?

Mer info

Vardafjell videregående skole

Lokale løsninger på globale problem

Mer info

Øygard ungdomsskole

Hageprosjekt - fra brakkmark til bærekraft

Mer info

Sogn og Fjordane

Flatbygdi skule

Etablering av samarbeid med skulegard om skulehage og andre pedagogiske aktivitetar knytt til gardsdrift

Mer info

Flora vidaregåande skule

Kva skal Flora leve av i framtida?

Mer info

Luster oppvekstsenter avd skule

Gamalt nytt, del 3

Mer info

Torvmyrane skule

Bør vi dyrke poteter i Norge?

Mer info

Ålfoten oppvekstsenter skule

Neset - eit klasserom ute i naturen.

Mer info

Svalbard

Longyearbyen skole grunnskole og videregående S

Kortreist mat i Longyearbyen

Mer info

Telemark

Bergsbygda montessoriskole

Bergsbygda Montessoriskole, en bærekraftig økologisk læringsarena for alle.

Mer info

Borge skole

Skolehage på Borge

Mer info

Nome videregående skole avd Søve

Energiløype fornybar energi

Mer info

Troms

Borkenes skole

Fra arktisk jord til bord (videreføring/videreutvikling)

Mer info

Grytøy oppvekstsenter avd skole

Grytøy gjennom 100 år – mer bærekraftig før enn nå? Â

Mer info

Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole

Fra frosten jord til bord - skolehage og mikroplast fra lokalmiljøet

Mer info

Mortensnes skole

Skolehage

Mer info

Stangnes skole

Bergselva - Et truet økosystem?

Mer info

Øvre Bardu skole

Elgen i Øvre Bardu

Mer info

Trøndelag

Brekkåsen skole

Fuglekasser i nærmiljøet vårt

Mer info

Flatåsen skole

Leirelva som undervisningsarena

Mer info

Guri Kunna videregående skole

Bærekraftig forvaltning av Froan verneområde

Mer info

Hunn skole

La humla suse

Mer info

Overhalla barne- og ungdomsskole

Lokale elver og gytebekker som pedagogisk ressurs

Mer info

Ranheim skole

Vikelva og Trondheimsfjorden

Mer info

Rennebu barne- og ungdomsskole

Buvatnet - fra fugl til fisk, en læringsarena med mangfold

Mer info

Rye skole

Høstadhaugen og omkringliggende kulturlandskap som læringsarena

Mer info

Saksvik skole

Prosjekt fjord og fjære

Mer info

Steinerskolen på Rotvoll

Bevaring av mangfold i et urbant miljø

Mer info

Stiklestad skole

Få Brokskitbekken tilbake som gytebekk for sjøørret

Mer info

Strinda videregående skole

Hva er mitt bidrag?

Mer info

Strindheim skole

Svevestøv ved Strindheim skole

Mer info

Sunnland skole

Under visning i bærekraftig utvikling (tittel ikke bestemt enda)

Mer info

Sørenget oppvekstsenter avd skole

Bærekraftig forvaltning av elg

Mer info

Vanvikan skole

Livet rundt oss. Et skoleprosjekt om artsmangfoldet i nærområdet. Hvordan ta vare på det og hvordan øke det?

Mer info

Verdal videregående skole

Framtidas bevisste forbrukere - hvordan øke kunnskapen om ulike produkter og kosekvenser produksjonen har for miljøet vårt.

Mer info

Vest-Agder

Byremo videregående skole

Interessekonflikter knyttet til Mandalsvassdragets ressurser

Mer info

Farsund ungdomsskole

Prosjekt Havmonsteret

Mer info

Kristiansand katedralskole Gimle

Bærekraftig vern av naturområder - Jegersbergsområde

Mer info

Vestfold

Granly skole

Skolehagen i Horten

Mer info

Helgerød skole

Bekken som læringsarena om miljø og bærekraftig utvikling

Mer info

Orerønningen ungdomsskole

Bærekraftig hei-dag- grønt fokus

Mer info

Østfold

Askim videregående skole

Bærekraftig utvikling i den nye storkommunen Indre Østfold

Mer info

Hans Nielsen Hauge videregående skole

Havdroneprosjektet ved Hans Nielsen Hauge VGS

Mer info

Hoppern skole

Fra Vansjø til Værla

Mer info

Tistedal skole

Bærekraftig utvikling av den femte sjøen i Haldenvassdraget; Femsjøen

Mer info