Oversikt over årets skoleprosjekter 2019/20

Her er en liste over alle skoleprosjekter som er med i Natursekken 2019/2020.

Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Svalbard | Telemark | Troms | Trøndelag | Vest-Agder | Vestfold | Østfold

Akershus

Ski videregående skole

Må jeg gå naken, eller? Er det mulig å forbruke uten å få dårlig samvittighet?

Mer info

Son skole

Kompostering, jordforbedring, drivhus, blomsterbed og frøbank

Mer info

Hølen skole

Såna før og nå

Mer info

Frogn videregående skole

Bør vi sette ut kunstige rev i Drøbaksundet?

Mer info

Nesodden videregående skole

Kunstig rev - rehabilitering av

Mer info

Haugtun skole

Matavfall som ressurs

Mer info

Seiersten ungdomsskole

Bør vi sette ut kunstige REV i Oslofjoden?

Mer info

Steinerskolen på Eidsvoll

Skolehage i Steinerskolen i Eidsvoll

Mer info

Bjertnes videregående skole

Bærekraftfestivalen

Mer info

Rustad skole

Skolehage – gjennom insektenes øyne

Mer info

Ås ungdomsskole

Bærekraftige måltider

Mer info

Hvam videregående skole

Bærekraftig undervisning for god ressursutnyttelse

Mer info

Luhr skole

Sikre bærekraftig utvikling for salamanderene ved Luhr skole.

Mer info

Stiftelsen Bærum montessoriskole

Bærekraftig gårdsarbeid

Mer info

Jessheim videregående skole

Nordbytjernet, en lokal ressurs

Mer info

Tangenåsen ungdomsskole

Kunstige rev - rehabilitering av marint miljø utenfor Tangen brygge

Mer info

Vettre skole

Hvordan kan vi på Vettre skape muligheter for en bærekraftig utvikling i nærområdet?

Mer info

Sørumsand skole

Et fjerdeår med Den Naturlige Skolesekken for å sikre implementering

Mer info

Asker videregående skole

Mitt bærekraftige liv

Mer info

Aust-Agder

Tingsaker skole

Skolehage. Fra frø til grønnsaksuppe

Mer info

Moltemyr skole

Dagens plastsamfunn. Bærekraftige byer og samfunn

Mer info

Sandnes skole

Plast - til glede og besvær

Mer info

Eide skole

Lokale blomsterplanter truet av kantklipp?

Mer info

Buskerud

"

Vestsiden ungdomsskole

Hva med en liten skvett honning, kanskje...

Mer info

Sydskogen barneskole

Sydskogen skole - veksthus-LAB

Mer info

Darbu barneskole

Jakt i Fiskum

Mer info

Lierbyen skole

Kortreist mat i Buskerud i et helse- og miljøperspektiv

Mer info

Gamlegrendåsen skole

Amfibier i nærmiljøet

Mer info

Tyrifjord barne- og ungdomsskole

Bærekraftig matglede (videreføring)

Mer info

Sætre ungdomsskole

Skolehagen som en forskerarena

Mer info

Finnmark

"

Mehamn skole

Forvaltning av anadrome laksefisk i Mehamnelva

Mer info

Honningsvåg skole

Nordkappskolen i utvikling

Mer info

Saga skole

Livet er best ut# - Hva bør Skogvannet og området rundt benyttes til?

Mer info

Elvebakken skole

Bærekraftig bruk av skolens nærområde

Mer info

Tana montessoriskole

Bærekraftig husholdning

Mer info

Hedmark

"

Wang Hamar AS

Fra Mjøsa til Antarktis

Mer info

Midt-Østerdal videregående skole Koppang

Fornybare ressurser i et klima- og økosystemtjenesteperspektiv

Mer info

Løten ungdomsskole

Fra skog til bord

Mer info

Ajer ungdomsskole

Bærekraftig utvikling ved Mjøsas bredd

Mer info

Hordaland

""

Follese skole

Operasjon Matsvinn

Mer info

Fitjar vidaregåande skule

Bærekraftig utvikling i Fitjar kommune

Mer info

Malmanger skule

Ivrige som bier!

Mer info

Stord vidaregåande skule

Berekraftvekene 2020

Mer info

Skogsvåg skule

Digitalt friluftsliv

Mer info

Odda vidaregåande skule

(Rein ferdsle i naturen) Endeleg tittel bør elevane sjølv formulera.

Mer info

Flaktveit skole

Arbeid med biologisk mangfold i nærmiljøet

Mer info

Rubbestadneset skule

Mikroplast - kunnskap, konsekvens og tiltak (2018-2019) og reduksjon i tal insekter

Mer info

Møre og Romsdal

""

Dale barneskole

Prosjekt Bærekraft

Mer info

Straumsnes barne- og ungdomsskole

Naturen gir oss det vi trenger- den må vi passe på.

Mer info

Tingvoll vidaregåande skole

Solstrøm i praksis med tverrfaglig fokus

Mer info

Gossen barne- og ungdomsskole avd skole

Samspillet mellom menneske, rådyr og flått

Mer info

Bekkevoll ungdomsskole

Hånd i hånd for bærekraftig utvikling

Mer info

Åfarnes barne- og ungdomsskole

Bærekraftig utvikling i praksis

Mer info

Vågstranda skule

Frå hav og jord til bord

Mer info

Lerstad barneskole

Holdningskapende arbeid for bærekraftig utvikling

Mer info

Hessa skole

Videreføre skolehage, lokal og økologisk matproduksjon.

Mer info

Nordland

"

Ballstad skole

Tverrfaglig bærekraftig uteskole

Mer info

Rognan ungdomsskole

Energi fra kompostering til oppvarming av vektshus

Mer info

Nordhus skole

Det digitale nærmiljøet

Mer info

Laskestad skole

 

Mer info

Holand skole

"Et ullent prosjekt"

Mer info

Bøstad skole

Mitt landskap - Jeg midt i historien

Mer info

Steigenskolen Nordfold

Grønn skole

Mer info

Svarholt skole

Kyst- og kulturfag ved Svarholt skole.

Mer info

Tverlandet oppvekstsenter avdeling skole

GSPR - gården som pedagogisk ressurs

Mer info

Grønfjelldal montessoriskole sa

Implementering av bærekraftmålene i vår rullerende årsplan for de kosmiske fagene.

Mer info

Oppland

Jevnaker ungdomsskole

Et bærekraftig forhold til forbruk og gjenvinning

Mer info

Bøverbru skole

Naturens eget spiskammers

Mer info

Lesja skule

Lesjaungdom med trua på ei grøn framtid

Mer info

Thune skole

Thunemyra. Ei slåttemyr i skolens nærområde som er veldig sjelden

Mer info

Otta ungdomsskole

Rehabilitere Guttormstjønn med utsetting av fisk, og oppfølging av område

Mer info

Oslo

Marienlyst skole

Nedbryting og ny vekst - Et samarbeidsprosjekt mellom skole og AKS for å kompostere matavfall til ny jord til skolehagen

Mer info

Sofienberg skole

Bærekraftig utvikling tilknyttet Akerselva

Mer info

Vålerenga skole

Kortreist mat i storbyen - skolehagen som læringsarena for bærekraftig utvikling.

Mer info

Lakkegata skole

Økologisk skolehageprosjekt

Mer info

Vestre Aker skole

Bærekrafts uka

Mer info

Majorstuen skole

Majorstuen skole et miljøfyrtårn -

Mer info

Sykehusskolen i Oslo

Grønn og frisk? Et mer miljøvennlig Oslo universitetssykehus.

Mer info

Voksen skole

Fra jord til bord: Bærekraft i praskis gjennom kortreist og økologisk matproduksjon

Mer info

Blindern videregående skole

Bærekraftig endring. Alle elever i vg1 skal utvikle større handlingskomptanse innen klima, ved å utforske ulike muligheter den enkelte har til å påvirke en bærekraftig utvikling.

Mer info

Trosterud skole

BeeTheChange

Mer info

Rogaland

Husabø skole

Bzzzz, redd biene

Mer info

Randaberg videregående skole

Miljø og forsøpling i skolens nærområde

Mer info

Øygard ungdomsskole

Hageprosjektet- fra brakkmark til bærekraft!

Mer info

Hauge skole

Lothelabben-en tverrfaglig arena for dybdelæring og dannelse

Mer info

Solvang skole

Oppfølging av foregående prosjekt.

Mer info

Rossabø skole

Bærekraft på timeplanen- ofte god etter

Mer info

Kvalavåg montessoriskole AS

Vårt søppel - en ressurs?

Mer info

St. Olav videregående skole

"Produkt - fra vugge til grav"

Mer info

Vardafjell videregående skole

Humlevennlige hager

Mer info

Sogn og Fjordane

Skjolden oppvekstsenter avd skule

Korleis skal vi møte framtida? Me all plasten rundt oss.

Mer info

Stryn vidaregåande skule

Kjeldevatnet Naturfagområde

Mer info

Gaupne skule avd skule

Bærekraftig lokal matproduksjon

Mer info

Vassenden skule

Kjeldesortering og resirkulering v/Vassenden skule

Mer info

Flatbygdi skule

Kan me leve på framtidas jord(a)?

Mer info

Dalsøyra skule

Skulehage - bærekraftig lokalprodusert mat

Mer info

Torvmyrane skule

Bør vi dyrke poteter i Norge

Mer info

Svalbard

Longyearbyen skole grunnskole og videregående S

Spor

Mer info

Telemark

Heistadskolene avd Ungdom

Porsgrunn - vår bærekraftige kommune

Mer info

Skien videregående skole

Klosterøya og Elva - før, nå og i morgen

Mer info

Bergsbygda montessoriskole

Fra jord tilbake til jord, bærekraft og holdningsarbeid.

Mer info

Troms

Seljestad ungdomsskole

Bærekraft i nærmiljøet

Mer info

Mortensnes skole

Skolehage

Mer info

Stangnes skole

Bærekraftig friluftsliv nå og for fremtidens generasjoner

Mer info

Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole

Fra frosten jord til bord - skolehage

Mer info

Storslett skole

Kildalselva og menneskenes påvirkning av elvas økosystem.

Mer info

Grytøy oppvekstsenter avd skole

Grytøy gjennom 100 år – mer bærekraftig før enn nå?

Mer info

Borkenes skole

Fra arktisk hav og jord til bord

Mer info

Trøndelag

Otterøy oppvekstsenter avd skole

Laks, hjort og primærnæring i et bærekraftig perspektiv

Mer info

Stiklestad skole

Få Brokskitbekken tilbake som gytebekk for sjøørret

Mer info

Vanvikan skole

"Livet rundt oss" Et bærekraftig lokalsamfunn.

Mer info

Inderøy videregående skole

LURinger i fjæra

Mer info

Steinerskolen på Rotvoll

Bevaring av mangfold i et urbant miljø

Mer info

Sørenget oppvekstsenter avd skole

Bærekraftig utvikling av laks.

Mer info

Saksvik skole

Prosjekt fjord og fjære

Mer info

Flatåsen skole

Leirelva som undervisningsarena

Mer info

Rye skole

Høstadhaugen og omkringliggende kulturlandskap som læringsarena

Mer info

Utleira skole

Fra lokal til global bærekraftig utvikling

Mer info

Sunnland skole

Foreløpig navn: Fra lokal påvirkning til global beslutning - undervisning om bærekraftig undervisning ved Sunnland skole

Mer info

Brekkåsen skole

Bærekraftig håndtering av avfall

Mer info

Steinkjer videregående skole

Entreprenørskapsdager om bærekraftig utvikling

Mer info

Høylandet barne- og ungdomsskole

Bevaring av truede arter i Høylandet kommune

Mer info

Rennebu barne- og ungdomsskole

Buvatnet - fra fugl til fisk, en læringsarena med mangfold

Mer info

Vestbyen skole

Vestbyen skole spiser bærekraftig!

Mer info

Charlottenlund videregående skole

Mine bærekraftige valg!

Mer info

Strinda videregående skole

"Hva er mitt bidrag?" - for å sikre ei bærekraftig utvikling

Mer info

Overhalla barne- og ungdomsskole

Lokale elver og gytebekker som pedagogisk ressurs

Mer info

Vest-Agder

Farsund ungdomsskole

Prosjekt Havmonsteret

Mer info

Vestfold

Hedrum ungdomsskole

Hedrum ungdomsskole redder verden - litt.

Mer info

Helgerød skole

Videreføring av prosjekt

Mer info

Orerønningen ungdomsskole

Videreføring av prosjekt

Mer info

Granly skole

Skolehagen i Horten

Mer info

Østfold

Hans Nielsen Hauge videregående skole

Havdroneprosjektet ved Hans Nielsen Hauge VGS

Mer info

Askim videregående skole

Bærekraftig utvikling i Indre Østfold

Mer info