Oversikt over skoleprosjekter 2015/16

Her er en liste over alle skoleprosjekter som er med i Natursekken 2015/2016.

Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nordland | Nord-Trøndelag | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold

Akershus

Arnestad skole

Salamanderprosjekt

Mer info

Asker videregående skole

Kartlegging av biologisk artsmangfold i nærmiljø-økosystemer.

Mer info

Bjørlien skole

BIER OG HUMLER

Mer info

Brønnerud skole

Hagen og nærmiljøet som bærende del av skolens pedagogikk

Mer info

Drøbak Montessori skole AS

Drøbak Montessori Økohage

Mer info

Dønski videregående skole

Biologisk mangfold og fragmentering av naturlandskapet

Mer info

Fenstad skole

Fra jord til bord

Mer info

Fjellsrud skole

EARTH – Jorda klarer seg uten oss, men vi klarer oss ikke uten Jorda!

Mer info

Fjellstrand skole

Humlevennlig skole - humlevennlig bygd.

Mer info

Flåtestad skole

Fra ord til handling

Mer info

Framtun skole

innsekter og småkryp i vann og på land

Mer info

Kirkeby skole

Lokalt og bærekraftig

Mer info

Kjeller skole

Redd salamanderen – overvåking av truede storsalamandre og småsalamandre ved Kjeller gård

Mer info

Lillestrøm videregående skole

Nordre Øyeren - vårt naturlige læringslaboratorium

Mer info

Nannestad ungdomsskole

Hegli gård - Humler i grønnsakshagen.

Mer info

Nesbru videregående skole

Utforskende arbeidsmåter for fornybar energi

Mer info

Rosenvilde videregående skole

Rosenvilde i stratosfæren

Mer info

Sjøskolen

Været i Vollen

Mer info

Torstad ungdomsskole

Torstad-dammen

Mer info

Vestby videregående skole

Pollinatorers tilgang på næring senhøstes og hvordan dette påvirker neste års populasjon

Mer info

Vøyenenga skole

Vøyenenguka

Mer info

Ås videregående skole

Ressurser og klimaendringer - opplysning, læring og engasjement

Mer info

Aust-Agder

Arendal International School (ais)

Kjøkkenhagen som en kilde til kortreist mat

Mer info

Arendal videregående skole avd Tyholmen

Miljøstatus Mærdø

Mer info

Eide skole

Grønt fotavtrykk på Eide skole

Mer info

Fevik skole

Fornybare ressurser og biologisk mangfold - energibehov og naturinngrep

Mer info

Frivoll skole

Etablering av skolehage ved Frivoll skole

Mer info

Risør barneskole

2.klasse utforsker nærmiljøet

Mer info

Sandnes skole

Jeg fant! Jeg fant! Om artsmangfold og plastavfall i fjæra.

Mer info

Stuenes skole barne- og Ungdomstrinn

Lange linjer langs Neskilen

Mer info

Buskerud

Ormåsen barneskole

Uteskolerommet - en aktiv og verdifull læringsarena

Mer info

Svensedammen skole

Fremtidens Konnerud - bærekraftig utvikling i Drammen by.

Mer info

Sætre skole

Skolens nærområde som læringsarena for alle elevene ved Sætre skole.

Mer info

Ullerål skole

Bærekraftig utvikling av skog og elv i Ringerike

Mer info

Finnmark

Austertana oppvekstsenter avdeling skole

Livet tilbake i Julelva

Mer info

Skogfoss skole

Hvorfor har vi verneområder i Pasvikdalen? Hva betyr disse for en bærekraftig utvikling i forhold til biologisk mangfold?

Mer info

Vestre Jakobselv skole

Tundra schoolnet Vestre Jakobselv skole

Mer info

Hedmark

Hamar katedralskole

Tverrfaglig ekskursjon

Mer info

Hanstad barne- og ungdomsskole

Praktisk og variert undervisning i naturfag ved Hanstad barne- og ungdomsskole

Mer info

Storhamar skole

Realfag i Mjøsa

Mer info

Tolga skole

Realfagskommune - styrking av realfag i et utvida skolerom

Mer info

Vestad skole

Rent vann- en ressurs for fremtiden.

Mer info

Hordaland

Amalie Skram videregående skole

Måling av luftkvalitet i Bergen

Mer info

Apeltun skole

Sunnhet og mangfold på Smøråsfjellet

Mer info

Nordahl Grieg videregående skole

Er utviklingen i og rundt Apeltunvassdraget bærekraftig?

Mer info

Nordahl Grieg videregående skole

Er utviklingen i og rundt Apeltunvassdraget bærekraftig?

Mer info

Slettebakken skole

Livet i og ved Tveitevannet

Mer info

Søre Fusa skule

Skulehage og aktivitetsområde for skuleborn, men og andre bebuarar i Søre Fusa skulekrins.

Mer info

Søråshøgda skole

Bærekraftig utvikling i nærområdet

Mer info

Årås skule

Austrheim: Frå fiskarsamfunn til oljeindustri

Mer info

Møre og Romsdal

#NAME?

Bjørkedal Nærskule

Vassnøyte

Mer info

Kvam skole

Bærekraftig matkultur

Mer info

Straumsnes oppvekstsenter avd skole

Fjorden som ressurs – til matauk og småindustri

Mer info

Velledalen montessoriskule AS

Økologisk landbruk

Mer info

Vigra skule

 

Mer info

Nordland

""

Drag skole

Livet i og ved skolevannet vårt

Mer info

Erikstad skole

Nytte og nytelse ved klippfiskbergene. Før og nå, hjemme og ute.

Mer info

Grønfjelldal montessoriskole sa

Fra frø til gjødsel

Mer info

Håkvik barneskole

Samisk bosetting, kultur og språk i lokalmiljøet

Mer info

Kongsvik skole

Velkommen til setra» - Kongsvikdalen fra 1930 tallet og fram til i dag Kongsvikdalen trues i dag av bygging av ny veitrase'. Hvordan skal vi i framtida klare å ta vare på dette vakre nærområdet og bruke det som læringsarena for bærekraftig utvikling?Hva kan vi som enkeltmennesker gjøre for å ta vare på dette området som Sigrid Undset omtalte slik: Heldig er den bygd som har et slikt nærområde"" Hva skjedde i Kongsvikdalen på 1930 tallet og hva har skjedd fram til i dag? Hvordan vil vi forvalte dette rike naturområdet i framtida?

Mer info

Lødingen ungdomsskole

Uteskole pluss

Mer info

Mosjøen videregående skole

Næringsutvikling basert på lokale naturressurser

Mer info

Ramberg skole

Grensesprengende utforskning

Mer info

Saltvern skole

Klima, miljø og friluftsliv

Mer info

Vestmyra skole

Økologiske studier av Svartvatnet og områdets verdi økonomisk og sosialt.

Mer info

Nord-Trøndelag

Byafossen skole

Byafossen før og nå - ..og i framtid! - natur og kultur i bygda vår

Mer info

Ekne skole

Det utvidete klasserom - nærmiljøet som læringsarena

Mer info

Hegra barneskole

Elva som pedagogisk ressurs

Mer info

Hunn skole

Biotoper i lokalmiljøet, sett i lys av årstider.

Mer info

Høknes ungdomsskole

Undersøkelse av innsjø som økosystem, herunder kultivering av 3 fiskevann, i Bymarka i Namsos kommune

Mer info

Leka barne- og ungdomsskole

Det lille mennesket i det store landskapet - Læringsaktiviteter på geologiøya Leka - Norges Geologiske Nasjonalmonument

Mer info

Lø skole

Energi

Mer info

Oppland

Lunner barneskole

Nært og naturlig i Lunner kommune, økologisk skolehage på Lunner barneskole

Mer info

Reinsvoll skole

Nærmiljø som læringsarena

Mer info

Snertingdal skole

Utvikling av Kjenset som en læringsarena.

Mer info

Venabygd montessoriskole

Fra jord til bord- hva skjer når vi sår et frø?

Mer info

Oslo

Bakås skole

Ulv! Ulv!

Mer info

Humanistskolen AS

Digital natursti

Mer info

Kastellet skole

TENK-HANDLE-LEK

Mer info

Lambertseter videregående skole

Østensjøvannet: Interessekonflikter knyttet til vern og bruk av grøntarealer i tettbebygd strøk.

Mer info

Skøyen skole

Frognerbekken - hvem er du og hvordan har du det?

Mer info

Tiurleiken skole

Undervisning for bærekraftig utvikling

Mer info

Rogaland

Gosen skole

La humla suse ... på Gosen

Mer info

Jørpeland ungdomsskole

Ørnabuprosjektet - fiskeundersøkelser i Rogaland

Mer info

Tryggheim ungdomsskule

Oppdrag Håtangen

Mer info

Sogn og Fjordane

Bulandet skule

Tang og tare som ein berekrafig ressurs

Mer info

Firda vidaregåande skule

Klimaløftet

Mer info

Flora ungdomsskule

Oljeverksemda i Nordsjøen

Mer info

Florø barneskole

Ta ei potet!

Mer info

Flåm skule

Eg,- ein del av naturen!

Mer info

Nordstranda skule

Kva skjer med naturen og tømmeret i hogsfeltet når skogsmaskinen har drive fram tømmeret

Mer info

Svelgen oppvekst Svelgen skule

Natur, kultur og tradisjon i lokalmiljøet

Mer info

Sør-Trøndelag

Aune barneskole

Villrein. Videreføring av kulturarven

Mer info

Brekkåsen skole

Fuglekasser i nærmiljøet vårt

Mer info

Flatåsen skole

Leirelva som undervisningsarena

Mer info

Grøtte skole

Follobekken/Kvamsbekken

Mer info

Oppdal videregående skole

Snøhettaområdet; på vei mot stupet eller er det håp om bærekraftig utvikling?

Mer info

Oppdal videregående skole

Oppdal - en attraktiv og bærekraftig bygd?

Mer info

Orkdal vidaregåande skole

Klima og miljø - lokalt og globalt

Mer info

Skjetlein videregående skole

Hvordan kan du hjelpe salamanderne?

Mer info

Skjetlein videregående skole

Jerven i Bymarka

Mer info

Strindheim skole

Måling av støy i nærmiljøet

Mer info

Sveberg skole

Salamanderprosjekt

Mer info

Thora Storm videregående skole

Bærekraftig teknologiutvikling

Mer info

Utleira skole

Forskerspirer med leselyst og skrivekløe

Mer info

Telemark

Atrå barne- og ungdomsskole

ABUS Friluft (Atrå barne- og ungdomsskole, friluftsliv)

Mer info

Grasmyr ungdomsskole

Matauk, skog og naturlære

Mer info

Heddal ungdomsskole

Arboretet i hamna på Su’Sem

Mer info

Kjølnes ungdomsskole

Biologisk mangfold i Gjerpensdalen

Mer info

Langesund ungdomsskole

Olja og dens mange miljøutfordringer

Mer info

Lunde 10-Årige skole

VIDEREFØRING AV INNEVÆRENDE PROSJEKT:

Mer info

Lunde 10-Årige skole

Skolehagen kånns

Mer info

Porsgrunn videregående skole

Aktiv bruk av skolen miljøfyrtårn-setifisering i undervisning

Mer info

Tveten ungdomsskole

Skogen - bare en samling av trær eller noe mer

Mer info

Troms

Borkenes skole

Feltarbeid med ferskvannsfisk og mat fra naturen i fokus

Mer info

Gryllefjord oppvekstsenter avd skole

Natursti, Gryllefjord

Mer info

Kongsbakken videregående skole

Kortfilmer om bærekraftig utvikling

Mer info

Kvænangen barne- og ungdomsskole

Kystkultur i Kvænangen

Mer info

Kvænangen barne- og ungdomsskole

biotiske og abiotiske undersøkelser i ferskvann

Mer info

Medby oppvekstsenter avd skole

Videreføring av lokal kyst og miljøplan Medby oppvekstsenter med fokus på kulturlandskapet

Mer info

Nedre Bardu skole

Elva som nærmeste nabo

Mer info

Sand skole

Langs en fjord de siste 100 år

Mer info

Sjøvegan videregående skole

Bærekraftig forvaltning av laksebestanden i Salangsvassdraget

Mer info

Storslett skole

Bærekraftig undervisning i Nasjonalparklandsbyskolen - årshjulsaktiviteter

Mer info

Vest-Agder

Borhaug skole

Slevdalsvannet

Mer info

Eiken skule

Hægebostad før og nå.

Mer info

Hånes skole avd Brattbakken

Mennesket og naturarven. Nedre Timenes Naturreservat

Mer info

Liknes skole

Det organiske klasserommet

Mer info

Vågsbygd videregående skole

Regimeskifte og klimaendringer i Nordsjøen

Mer info

Vestfold

Borre ungdomsskole

Bærekraftig utvikling og naturopplevelser på mikro og makronivå

Mer info

Presterød ungdomsskole

Hvorfor verner vi våtmarker

Mer info

Ra ungdomsskole

Uteklasse på Ra ungdomsskole

Mer info

Østre Halsen skole

Naturfag i et samfunnsperspektiv

Mer info

Østfold

Borge skole

Uteskole med fokus på naturfag/realfag

Mer info

Halden videregående skole

Sammenheng mellom globale miljøutfordringer og lokale løsninger.

Mer info

Hannestad barneskole

Resirkulering, gjenbruk og redesign

Mer info

Malakoff videregående skole

Naturfag over og under vann på Hvaler

Mer info

Ramberg skole

Landart

Mer info