Oversikt over årets skoleprosjekter 2020/21

Her er en liste over alle skoleprosjekter som er med i Natursekken 2012/2021.

Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms og Finnmark | Trøndelag | Vestfold og Telemark | Vestland | Viken

Agder

Eide skole

Lokale blomsterplanter trues av kantklipp?

Mer info

Farsund barneskole

Grønne dager

Mer info

Farsund ungdomsskole

Prosjekt Havmonsteret

Mer info

Mosby Oppvekssenter skole

Høiebekken - industrialisering, deindustrialisering og natur

Mer info

Søndeled skole

Vannet som ressurs gjennom 100 år

Mer info

Valstrand skole

Kortreist mat fra eget drivhus.

Mer info

Innlandet

Børstad ungdomsskole

Gjenbruk av ressurser og bærekraftig mat i Hamar

Mer info

Bøverbru skole

Bærekraft på menyen

Mer info

Hamar Montessori skole

Skolehagen - allsidig læring for fremtiden.

Mer info

Lena-Valle videregående skole avd Lena

Fornybar energi i praksis

Mer info

Lesja skule

Lesjaungdom med trua på ei grøn framtid

Mer info

Lesjaskog skule

Berekraftig utvikling og nærmiljøet

Mer info

Løten ungdomsskole

Fra skog til bord

Mer info

Os skole

Er utmarksbeite mer bærekraftig enn dyrket fôr og kraftfôr?

Mer info

Ringebu skole

Ei gulerot, to epler og tre bringebær

Mer info

Wang Hamar AS

Fra Mjøsa til Antarktis

Mer info

Åmot montessoriskole sa

Kortreist og bærekraftig mat

Mer info

Møre og Romsdal

Averøy ungdomsskole

Bærekraftig lokalsamfunn

Mer info

Bekkevoll ungdomsskole

Hånd i hånd for bærekraftig utvikling

Mer info

Blindheim barneskole

Temauker: Bærekraftig utvikling

Mer info

Gossen barne- og ungdomsskole avd skole

Gossen - ei lita øy i eit stort hav. Korleis kan vi leve av havet på ein berekraftig måte?

Mer info

Haramsøy skule

Vassmiljø og Nordøyveg

Mer info

Hildre montessoriskule sa

Vår grøne hage!

Mer info

Lerstad barneskole

Holdningskapende arbeid for bærekraftig utvikling

Mer info

Valle skule

Vidareutvikle skulehage med hønsehus og kompost

Mer info

Velledalen montessoriskule AS

Lokal matproduksjon

Mer info

Åfarnes barne- og ungdomsskole

Bærekraftig utvikling i praksis

Mer info

Nordland

Ballstad skole

Videreutvikle plan for tverrfaglig bærekraftig uteskole ved Ballstad skole.

Mer info

Kristen videregående skole Nordland

Utforsk Helgelandskysten. Hvordan står det til med havet og kystnaturen?

Mer info

Laskestad skole

Lokal matproduksjon

Mer info

Neverdal Enspire skole AS

EnSpire mikrofjøs og hage

Mer info

Reipå skole

En grønn skole - fra avfall til nytteprodukt

Mer info

Selfors barneskole

Fjellreven

Mer info

Sortland barneskole

Fisken - Vesterålens bærekraft og fundament

Mer info

Steigenskolen Leines

Grønt er skjønt!

Mer info

Steigenskolen Nordfold

Grønn Skole

Mer info

Svarholt skole

Kyst og kulturfag ved Svarholt skole

Mer info

Oslo

Bjerke videregående skole

Utfordringer knyttet til biologisk mangfold og ressursbruk i regnskogene på jorda

Mer info

Blindern videregående skole

Hva skal vi gjøre med global oppvarming

Mer info

Grefsen skole

Skolehage med fokus på kortreist mat og pollinering

Mer info

Lakkegata skole

Økologisk skolehage

Mer info

Lofsrud skole

Urban dyrking og avl, Hydro- og aquaponi.

Mer info

Sofienberg skole

Bærekraftig utvikling tilknyttet Akerselva

Mer info

Sykehusskolen i Oslo

Grønn og frisk. Et mer miljøvennlig Oslo universitetssykehus.

Mer info

Trosterud skole

Bee the change

Mer info

Voksen skole

Fra jord til bord - Bærekraft i praksis gjennom kortreist og økologisk matproduksjon

Mer info

Vålerenga skole

Kortreist mat i storbyen - skolehagen som læringsarena for bærekraftig utvikling.

Mer info

Rogaland

Bryne vidaregåande skule

Lokale variasjoner i marin forsøpling langs Jærkysten

Mer info

Hauge skole

Lothelabben - en tverrfaglig arena for dybdelæring og dannelse

Mer info

Kvalavåg montessoriskole AS

Vårt søppel - en ressurs?

Mer info

Lillesund skole

Kartlegging av insektsliv i skolens nærområdet(pollinerende innsekter)

Mer info

Nylund skole

Vitenhagen

Mer info

Rossabø skole

Naturglede+miljøbevissthet=respekt for naturen

Mer info

Rundevoll skole

Kortreist mat og skjøtsel av skog og kyst - bærekraftig utvikling

Mer info

Saltveit skole

Kunnskap om og bruk av dyr/alger i strandsonen

Mer info

St. Olav videregående skole

Bærekraftig utvikling - plakatprosjekt i Vg1

Mer info

Steinerskolen i Haugesund

Skolehage

Mer info

Vardafjell videregående skole

Humlevennlige hager

Mer info

Troms og Finnmark

Lyngsdalen oppvekstsenter

Bærekraftig skolehage

Mer info

Elvebakken skole

Bærekraftig bruk av skolens nærområde

Mer info

Hamnvåg montessoriskole

Lære om sjøen og fjæra

Mer info

Harstad montessoriskole sa

Å så for framtida

Mer info

Honningsvåg skole

Kan marint søppel skade dyrene?

Mer info

Lenangen skole

Matsøppel som fornybar ressurs

Mer info

Mehamn skole

Forvaltning av anadrome laksefisk i Mehamnelva

Mer info

Montessoriskolen Morgan AS

BiMo (Honningbiene ved Montessoriskolen Morgan)

Mer info

Rotsundelv skole

Arter i vårt nærområde - Hva finner vi?

Mer info

Samisk videregående skole Karasjok

Økosystem som basis for kobling vitenskapelig tenkning – samisk tradisjonskunnskap

Mer info

Seljestad ungdomsskole

Sauen - Ressursutnyttelse i norsk landbruk

Mer info

Slettaelva skole

Naturlig mat i og fra nærområdet

Mer info

Storslett skole

Kildalselva og menneskenes påvirkning av elvas økosystem

Mer info

Trøndelag

Brekkåsen skole

Bærekraftig håndtering av avfall

Mer info

Charlottenlund videregående skole

Mine bærekraftige valg

Mer info

Frol barneskole

Lykkens Prøve & Frol barneskole er sant

Mer info

Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole – Landets mest energieffektive skole

Mer info

Inderøy videregående skole

LUR-inger i fjæra

Mer info

Jakobsli skole

Ranheimshagen - en grønn arena for læring og fysisk aktivitet

Mer info

Lauvsnes skole

Skolehage for kortreist mat og samhandling mellom gammel og ung.

Mer info

Namsos barneskole

Fugler i nærmiljøet.

Mer info

Otterøy oppvekstsenter avd skole

Laks, hjort og primærnæring i et bærekraftig perspektiv

Mer info

Rennebu barne- og ungdomsskole

Buvatnet - fra fugl til fisk, en læringsarena med mangfold

Mer info

Rye skole

Høstadhaugen: Kulturlandskap som læringsarena (for bærekraftig utvikling)

Mer info

Spongdal skole

Vannkvalitet = livsbetingelse

Mer info

Steinerskolen i Trondheim videregående skole

Studiespesialisering med tverrfaglig fokus på bærekraft

Mer info

Steinerskolen på Rotvoll

Skolehage - drivhus/geodome

Mer info

Steinkjer videregående skole

Ute av syne, ute av sinn? - avfallshåndtering på egen skole

Mer info

Stiklestad skole

Brokskitbekken som gytebekk for sjøørret

Mer info

Strinda videregående skole

Hva er mitt bidrag?

Mer info

Sunnland skole

Fra lokal påvirkning til global beslutning - undervisning om bærekraftig undervisning ved Sunnland skole

Mer info

Sørenget oppvekstsenter avd skole

Bærekraftig utvikling i naturen(Deltema: skog, elg, laks)

Mer info

Vestbyen skole

Hva skal jeg spise i dag?

Mer info

Vikhammer ungdomsskole

Bærekraftsuka på Vikhammer ungdomsskole

Mer info

Vestfold og Telemark

Andebu skole

Ta vare på biene i Andebu sentrum

Mer info

Hedrum ungdomsskole

Hvordan kan Hedrum ungdomsskole bli mer bærekraftig?

Mer info

Heistadskolene avd Ungdom

Kildesortering - hva så?

Mer info

Holmestrand Internasjonale montessoriskole

Produksjon av økologiske råvarer til skolemat - et komplett kretsløp

Mer info

Kollmyr skole

Skolehage

Mer info

Moflata skole

Bærekraftig utvikling på alle nivåer!

Mer info

Sauar friskole

Hvilken jord gir best vekst for grønnsaker?

Mer info

Skien videregående skole

Klosterøya og Elva - før, nå og i morgen

Mer info

Sky skole

Temaperiode

Mer info

Vestland

Dalsøyra skule

Skulehage -bærekraftig lokalprodusert mat

Mer info

Danielsen ungdomsskule Osterøy AS

Kortreist mat. Eit utvida prosjekt der elevar får nærare kjennskap til kvar maten kjem frå, og korleis ein kan nyttiggjera seg naturlege råvarer. Elevane deltar i slakting av hjort og lam, og foredling av mat. Driva eigen minigard med høns, geit og kaniner. Eigen grønsakshage.

Mer info

Eid ungdomsskule

Bærekraftig Utvikling - Energiproduksjon

Mer info

Fitjar vidaregåande skule

Berekraftig utvikling lokalt og globalt

Mer info

Fjell ungdomsskule

Bærekraftig matproduksjon

Mer info

Flaktveit skole

Ansvarlig forbruk og produksjon med bakgrunn i FNs bærekraftsmål

Mer info

Flatbygdi skule

Kan me leve på framtidas jord(a)?

Mer info

Follese skole

Operasjon matsvinn

Mer info

Fyllingsdalen videregående skole

Fremtenkt Ungdom

Mer info

Gaupne skule avd skule

Bærekraftig lokal matproduksjon

Mer info

Kaland skole

Økosystemet rundt og i Kalandsvannet før, under og etter åpning av ny E39

Mer info

Litlabø skule

Fornybare energikjelder i vårt distrikt

Mer info

Raudeberg skule

Lønner det seg å dyrke poteter på Raudeberg?

Mer info

Rubbestadneset skule

Mikroplast - Insekt

Mer info

Skjolden oppvekstsenter avd skule

Plasten som ingen ser

Mer info

Solheim skule

Frå jord til bord

Mer info

Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College

The Food Waste Project

Mer info

Storetveit skole

Elevbedrifter for å vare på hele nærmiljøet vårt, både naturen og menneskene!

Mer info

Stryn ungdomsskule

Produksjon av mikroalgar på ein gard med mjølkeproduksjon.

Mer info

Stryn vidaregåande skule

Kjeldevatnet naturfagområde

Mer info

Torvmyrane skule

Godt norsk?

Mer info

Viken

Askim videregående skole

Bærekraftig utvikling i Indre Østfold

Mer info

Bjertnes videregående skole

Bærekraftfestivalen

Mer info

Follo barne- og ungdomsskole

Utforsking og myldring i skolehagen

Mer info

Gamlegrendåsen skole

Amfibier i nærmiljøet

Mer info

Hvam videregående skole

Bærekraftig bruk av vannressurser

Mer info

Jessheim videregående skole

Nordbytjernet- en lokal ressurs?

Mer info

Jevnaker ungdomsskole

Bærekraftig utvikling - ressursbruk, matsvinn og søppelsortering.

Mer info

Kråkerøy ungdomsskole

Blomster og bier på Blomsterøya.

Mer info

Norges Realsfagsgymnas Bærum AS (videregående skole)

Bærekraftsmålene sett fra Bærum

Mer info

Roald Amundsen videregående skole

Tverrfaglige temaperioder gjennom skoleåret - Roald Amundsen vgs

Mer info

Rustad skole

Skolehage - gjennom insektenes øyne

Mer info

Rælingen videregående skole

Bærekraftige tiltak i forbindelse med utbygging av Fjerdingby sentrum og Marikollen idrettsanlegg

Mer info

Sandvika videregående skole

Tverrfaglig prosjekt i nærmiljøet ved Sandvika videregående skole i Bærum forankret i fagfornyelsen i naturfag, samfunnsfag og geografi

Mer info

Seiersten ungdomsskole

Bør vi sette ut kunstige REV i Oslofjorden?

Mer info

Sigdal ungdomsskole

Et grønnere liv

Mer info

Steinerskolen på Eidsvoll

Videre utvikling av Steinerskolen Eidsvolls skolehage

Mer info

Stiftelsen Bærum montessoriskole

Drivhus drevet av eget solcellepanel; temp styring, vanning og lys

Mer info

Sydskogen skole

Sydskogen skole - veksthus-LAB

Mer info

Sætre ungdomsskole

Skolehage

Mer info

Tangenåsen ungdomsskole

Hvilke menneskelige aktiviteter påvirker det biologisk mangfoldet i Oslofjorden og kan utplassering av kunstige rev bidra til rehabilitering av det marine miljøet utenfor Nesoddtangen brygge?

Mer info

Tyrifjord barne- og ungdomsskole

Bærekraftig matglede (videreføring)

Mer info

Vestsiden ungdomsskole

Trenger vi egentlig disse blomsterengene?

Mer info