Hopp til hovedinnhold

Innføring i bærekraftig utvikling gjennom felles lesing og samtaler

Felles lesing med «bærekraftige briller» og samtaler om teksten kan bidra til at elevene får en begynnerforståelse av begrepet bærekraftig utvikling.

Gjennom felles lesing og samtaler knyttet til teksten, kan vi gi elevene et felles utgangspunkt for å delta i en samtale om bærekraftige tema som kan være både sammensatte og verdilada uten at de selv trenger å ta egne standpunkt.

I denne aktiviteten ledes elevene stegvis gjennom innholdet i teksten ved både å observere, reflektere, telle, lese og samtale. Aktiviteten gir samtidig læreren mulighet til å introdusere begrepet bærekraftig utvikling gjennom et konkret tema.

Grønne greier Her modellerer vi aktiviteten med en tegneserie om ulv. I andre tekster kan ulven for eksempel byttes ut med gummikuler på fotballbanen, svartelista arter eller vindmøller på Fornebu. For å jobbe med både observasjon, refleksjon, lesing og samtale brukes metoden tenk-par-del som foregår slik: Tenk: Elevene er stille og tenker individuelt i ca. 30 sekunder. Par: Elevene deler sine tanker med sidemannen i ca. 2–4 minutter. Del: Noen av elevene deler sine tanker i plenum i ca. 2–5 minutter. Læreren spør «Hva snakket dere om?» slik at elevene ikke skal bli opptatt av å komme med riktig eller feil svar.

Del ut tegneserien med baksiden opp til hver elev. Be elevene snu arket og se på bildene i 10 sekunder før de snur arket tilbake.

Leseoppdrag 1
Spør elevene om hvilke dyr de så på bildene.
Tenk: Spør elevene hva de tror tegneserien handler om.
Par: Be elevene fortelle hverandre to og to hva de tror tegneserien handler om.
Del: Be elevene dele tankene sine i plenum.

Leseoppdrag 2
Be elevene se på tegneserien igjen.
Tenk: Be elevene finne og sette ring rundt alle tall og mengder i teksten. Spør hva disse tallene handler om.
Par: Be elevene diskutere to og to hva tallene/mengdene forteller.

Leseoppdrag 3
Tenk: Be elevene lese teksten og finne to eller tre argumenter for hvorfor ulvene bør skytes.
Par: Be elevene to og to sammenlikne argumentene sine.
Del: Be elevene dele argumentene sine i plenum.

La argumentene ligge litt og forklar begrepet bærekraftig utvikling: For at en utvikling skal være bærekraftig, må det alltid tas hensyn til tre perspektiver; sosiale forhold, økonomi og miljø. De tre perspektivene reflekterer behovet for å balansere økonomisk og sosial vekst med hensyn til miljøet.

Par: Be elevene gå tilbake til argumentene som de fant i teksten og vurdere under hvilket eller hvilke perspektiver av bærekraftig utvikling de ulike argumentene passer inn. Be dem plassere argumentene i figuren under.

Bærekraftig sirkler med snakkebobler

Leseoppdrag 4
Jobb videre med tema ulv ved å debattere for og imot!
Par: Be elevene finne argumenter for og imot at ulvene skal skytes og legge argumentene inn i en tabellen under samtidig som de vurderer om argumentene er sosiale, økonomiske eller miljømessige.
Del: Be elevene presentere tabellene sine i plenum og oppsummer.

  Ulven bør skytes fordi Ulven bør ikke skytes fordi
 Sosialt argument    
Økonomisk argument     
Miljømessig argument     

Hva bidrar denne felles leseaktiviteten til for elevene?

Leseoppdrag 1: Ved bare å se raskt på bildene og deretter reflektere over hva teksten kan handle om blir elevenes forkunnskaper aktivert. I tillegg blir elevene utfordret til å observere og å prøve å få et raskt overblikk og innsikt i temaet.

Leseoppdrag 2: Gjennom veiledning blir elevene utfordret til å utforske og finne informasjon i teksten. Ved å måtte forklare tall og mengder til sidemannen må elevene lese aktivt og reflektere over det de leser i teksten. Dette danner et faktabasert kunnskapsgrunnlag for videre samtale og refleksjon.

Leseoppdrag 3: Ved å bruke teksten til å finne argumenter og forklaringer lærer elevene å bruke faglig innhold og begreper uten å blande inn egne meninger eller synsinger. Ved å introdusere begrepet bærekraftig utvikling og la elevene sortere argumentene fra teksten under ulike perspektiv, må de konkretisere begrepet innen temaet ulv. Denne konkretiseringen kan hjelpe elevene å gi begrepet mening og bygge bro mellom fagbreper og hverdagsspråk.

Leseoppdrag 4: Gjennom å sortere argumentene for og imot ulv mens de tenker på bærekraftig utvikling, får elevene innsikt i at temaet er sammensatt og har flere sider. Dette kan bidra til en økt forståelse av at sammensatte tema ikke bare har én løsning, og at det ofte finnes interessekonflikter knyttet til bærekraftig utvikling.

Underveisvurdering

I denne aktiviteten er vurdering en integrert del, gjennom gjentatte tenk-par-del-aktiviteter. Elevene vil fort forstå at ny informasjon må innhentes for å kunne jobbe videre med temaet.

Aktiviteten kan brukes som en oppstart for å få en begynnerforståelse av bærekraftig utvikling, men også som et start på et arbeid med et sammensatt tema innenfor bærekraftig utvikling. I denne aktiviteten om ulv har eleven lest og samtalt om ulv, uten å måtte ta eget standpunkt i ulvedebatten.

Videre arbeid bør bidra til at elevene kan utforske det samfunnsrelevante temaet, som her var ulvedebatten, slik at de selv kan ta egne standpunkt og bidra inn i debatten med egne faglig begrunna meninger. På denne måten vil elevene kunne opparbeide seg en handlingskompetanse for bærekraftig utvikling i ulike tema.

Ulv Langedrag Naturpark

 

 

Naturfag 2/17 Denne artikkelen er hentet fra Naturfag 2/17. Utgaven har temaet språk og kommunikasjon. Abonnement på Naturfag er gratis, og kan bestilles fra post@naturfagsenteret.no.