Hopp til hovedinnhold
Nettsted

miljølære.no

miljølære.no

Miljolare.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som elever kan gjennomføre i sine nærområder. Resultatene av undersøkelsene legges inn i en felles database som gjør det mulig å sammenligne egne og andres observasjoner.

 

Miljølære.no inneholder over 100 aktiviteter fordelt på 12 hovedtema. Arbeid med miljølære er gjerne tverrfaglig, så mange av temaene går på tvers av tradisjonelle faggrenser.

Aktivitet består av veiledninger med oversikt over utstyr og undersøkelsesmetoder og bakgrunnsstoff. Elevene kan registrere og publisere egne resultater, og sammenlikne sine funn med andres. Over 5000 områder er undersøkt. Ved å rapportere observasjoner til nettstedet, kan andre ha nytte av resultatene og elevene kan lære av hverandre.

Blir forutsatt av