Nettsted

miljøstatus.no

miljøstatus.no

Miljøstatus.no setter informasjon om miljøet i Norge i sammenheng. Slik vet vi hvordan det står til med naturen vår, hva som påvirker den og hva vi kan gjøre for å sikre et godt miljø. Miljøstatus.no er utviklet av miljøforvaltningen, og Miljødirektoratet er ansvarlig redaktør.

miljostatus.no

Statens kartverk leverer grunnkartet til  kartløsningen. Statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er viktige leverandører av data Miljøstatus.no.