Hopp til hovedinnhold

Om Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken (DNS) har vært et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Prosjektet ble lansert i 2008, med oppstart i 2009. Utdanningsdirektoratet og Miljødirektoratet har vært prosjektansvarlige, Naturfagsenteret fikk oppdraget som sekretariat og har stått for utvikling og den daglige driften. I perioden 2009–2021 har skoler kunnet søke om økonomisk støtte og deltakelse i DNS. Prosjektet ble avsluttet i 2022.

Les mer om prosjektet Den naturlige skolesekken
(pdf, fra Naturfagsenteret rapport 1/23: Bærekraftundervisning)

Utdanning for bærekraftig utvikling – Den naturlige skolesekken