Hopp til hovedinnhold

Naturfag 2/22: Tverrfaglige tema

Les tidligere numre av Naturfag, og registrer deg som abonnent.

Fra lederen

Dette er det sjuende nummeret i serien vår om Kunnskapsløftet 2020 (LK20). De tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling har på ulike måter blitt berørt i de seks foregående numrene av Naturfag. I dette nummeret vil vi derfor i større grad se på sammenhengen mellom de tre tverrfaglige temaene og hvordan naturfag kan være et nyttig fag i tverrfaglig undervisning om aktuelle samfunnsutfordringer.

Gjennom denne samlingen av artikler håper jeg at du som leser blir inspirert til å jobbe med de store samfunnsutfordringene sammen med elevene dine. Ved at dere belyser temaet fra ulike faglige perspektiver, kan elevene oppleve at det er en sammenheng mellom det som skjer i klasserommet og det som skjer utenfor.

Innhold

INTRODUKSJON
Tverrfaglige temaer i LK20 – samfunnsutfordringer på tvers av fag
Samarbeid på kryss og tvers

SAMFUNNSUTFORDRINGER
Komplekse samfunnsutfordringer
Et verktøy for å analysere komplekse og verdilada problemstillinger
Tverrfagleg arbeid med koronapandemien
Tverrfagleg arbeid med klimaendringar
Tilrettelegge for samtale og meningsbryting
Dilemmaer i klesindustrien
Tverrfaglige tema i nærmiljø, natur og lokalsamfunn
Dragehodevoktere på Fornebu

ULIKE FAGPERSPEKTIV
Naturfag kan bidra til å løyse samfunnsutfordringane
Norskfaget, skjønnlitteratur og tverrfaglige tema
Historie kan brukes til å møte og løse framtidige samfunnsutfordringer
Etiske tilnærminger til undervisning om bærekraft
Bærekraftspørsmål som inngang til medborgerskap og systemtenkning
Uten matematikk, ingen klimakrise

 

Naturfag 2/22: Tverrfaglige tema

Utgiver: Naturfagsenteret
Språk: Bokmål og nynorsk
Utgivelsesår: 2022
Omfang: 71
Naturfag 2/22: Tverrfaglige tema