Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Hva kan en bekk lære oss om bærekraftig utvikling?

Se film hvor elevene på Mosby Oppvekstsenter forteller om sitt bærekraftsprosjekt.

Elevene på Mosby Oppvekstsenter bruker sitt nærområde for å lære om bærekraftig utvikling med fokus på kunnskaper, ferdigheter og fremtidstro. Skolen deres ligger rett ved siden av Høiebekken, en sideelv til Otra i Kristiansand. Bekken var viktig for energiproduksjon og etableringen av Høie Fabrikker på 1800-tallet, og er i dag også en viktig gyteplass for laks.

I forbindelse med prosjektet «Høiebekken» i Den naturlige skolesekken involveres alle klasser, fra 1. - 7. trinn. Det jobbes over tid og med progresjon, for at elevene skal kunne kan dra nytte av kunnskapene sine og foreta vurderinger av handlinger og dermed få erfaring med en mer bærekraftig tankegang.

Her snakker elevene om sitt bærekrafts-prosjekt:

 

På Oppvekstsenterets hjemmeside informerer skolen om bærekraftig utvikling generelt, om undervisning som fremmer bærekraftighet og om sitt prosjekt: https://sites.google.com/ikrs.no/hoiebekken/b%C3%A6rekraftig-utvikling