Hopp til hovedinnhold

Støtte fra Nordisk ministerråd

Den naturlige skolesekken fikk støtte fra Nordisk ministerråd for å utvikle satsningen til et nordisk nivå.

Nordisk råd

I samarbeid med lærerutdannere fra Sverige og Danmark skal vi i Den naturlige skolesekken jobbe for å øke nordiske læreres komptanse til å undervise i bærekraftig utvikling. Samarbeidet har bestått av nettverksmøter der deltakerne utvekslet erfaringer og kunnskap fra nasjonale prosjekter og designet en felles nordisk modul for bærekraftig utvikling. Arbeidet formidles og deles med lærerutdannere i alle de nordiske landene: Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island, samt Færøyene, Grønland og Åland.

Samarbeidet for «Nordisk modul for bærekraftig utvikling» startet opp høsten 2015 og ble avsluttet høsten 2017.

nordiske flagg

Nettressurser

(norden.org)