Hopp til hovedinnhold

Besøkssenter våtmark Jæren

Besøkssenter våtmark Jæren
Nettadresse: http://mostun.no/
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

Trinn:
1–2, 3–4, 5–7 "Mosevatnet om høsten og våren"
5–7 "Mosvatnet på vinteren"
8–10, Vg1 "Hvorfor elsker kråkene Mosvatnet?"

Fag: Naturfag og Kroppsøving, det Miljøbevisste menneske

Type: Foredrag og praktiske aktiviteter.

 

Besøkssenter våtmark Jæren, avdeling Mostun natursenter, har utarbeidet tre undervisningsopplegg som klassene i nærområdet kan benytte seg av. Oppleggene veksler mellom teoretiske samtaler og praktiske oppgaver. "Mosevatnet om høsten" har fokus på på meitemark/løvfall og nedbryting av organisk materiale til jord.  I "Mosevatnet på våren" undersøker elevene planter og trær om våren og registrer fugl ved vannet. Det er utviklet et eget elevhefte til dette opplegget. "Mosvatnet på vinteren" er et undervisningsopplegg om hva som skjer med naturen rundt Mosvatnet om vinteren. "Hvorfor elsker kråkene Mosvatnet?" er et opplegg om kråketrekket i Stavanger.

 

Naturvernforbundet Rogaland  

I tillegg til foredrag og aktiviteter på Mostun natursenter er det lagt til rette for for- og etterarbeid i klassen. Oppleggene er gratis og det er førstemann til mølla.

 
 

Nettressurser