Hopp til hovedinnhold

Besøkssenter våtmark Oslo

Besøkssenter Oslo våtmark
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2015/2016
Trinn: 1–4, 5–10
Fag: Naturfag, matematikk, kroppsøving, mat og helse og kunst og håndverk
Type: Naturveiledning for elever og lærerkurs

Besøkssenter våtmark Oslo har utviklet og testet oppleggene «Biologisk mangfold og naturopplevelse» på 5.–10. trinn, «OsloSafari» på 1.–3. trinn og «Naturnærvær-aktiviteter» for lærere på 5.–10. trinn. Se en kort beskrivelse av de ulike oppleggene som kan bestilles.

Foto: Toril Hasle Foto: Toril Hasle

«Biologisk mangfold og naturopplevelse». Målet er å koble kunnskap om naturen med følelsen av naturopplevelse slik til at elevenes personlige forhold til naturen gjør at de ønsker å bry seg om naturvern og bærekraftig utvikling.

«OsloSafari» blir utviklet i samarbeid med det nyoppstartede teateret «Tigerstadsteateret». Dette er et teater som spesielt retter seg mot barn. Naturveileder Oda forteller om Akerselva og hva som skjedde med alt livet i elva under den store klor-lekkasjen. Barna løser oppgaver, lager terrarie og finner insekter. Laksen Lars står midt i elva med koffert og har mistet hukommelsen etter klorutslippet. Hvordan reetablere livet i elva?" Opplegget blir testet ved Akerselva, men skal også kunne holdes ved Østensjøvannet.

«Naturnærvær-aktiviteter». Lærerkurset ble utviklet i samarbeid med naturveileder fra Statens Naturoppsyn (SNO). Målet med kurset er at deltakerne skal lære hvordan de kan fremme læring via lek og aktiviteter i nærnaturen.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nettressurser

(ostensjovannet.no)