Hopp til hovedinnhold

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Dokkadeltaet
Beskrivelse:

Den hemmelighetsfulle elvemuslingen

Tildelt midler: 2015/2016
Trinn: 5–7
Fag: Naturfag, kroppsøving og samfunnsfag
Type: Undervisningsopplegg - en dag med naturveiledning med for- og etterarbeid

55 elever fra Odnes skole fikk lære mer om den fascinerende og nyttige elvemuslingen. Elevene fikk nærkontakt med muslingen og elvemiljøet. Gjennom insektfangst og artsbestemmelser lærte de om insektenes plassering i økosystemet elv, og hvilken viktig rolle de spiller som mat for fisken ‐ som igjen er essensiell for at elvemuslingen kan gjennomføre sin livssyklus. Elevene lærte om muslingen som indikatorart på god vannkvalitet, og hva Norsk rødliste for arter er.

Den hemmelighetsfulle elvemuslingen Fallaselva

Elevene kom inn på bærekraftprinsippet ved å se på hvor mye en elv og elvemuslingen kan klare av totale belastninger og inngrep som forurensning, avrenning fra hogst og landbruk, utbygginger osv., før arten forsvinner eller blir kraftig redusert. Elevene tilte spørsmål og filosoferte over menneskets rolle og interesser i konflikt med naturen.

Insekter og smådyr i vann i Land

Tildelt midler:  2014/2015
Trinn: 3–4, 5–7
Fag: Naturfag og kroppsøving
Type: Undervisningsopplegg - en dag med naturveiledning med for- og etterarbeid

Gjennom undervisningsopplegget Insekter og smådyr i vann i Land fikk 80 elever og 10 lærere fra skolene Dokka, Torpa og Odnes ny kunnskap om naturen i sitt nærmiljø. Feltdagen var praktisk orientert med fokus på at elevene skulle få komme tett på smådyr og insekter og fange artene selv med håv. De brukte også teleskop og kikkert til å lete etter fugler. Sammenhengene i naturen og økosystemer ble illustrert ved praktiske øvelser og egne erfaringer gjennom feltdagene

bilde- dokkadeltaet

Naturveiledningen tok utgangspunkt i økosystemer i vann og var oppdelt i tre poster med temaene vann og sunne vannforhold, forekomst av insekter som miljøparametere og fugler som lever av og trenger insekter. Temaene var tett sammenflettet og til sammen viste de eksempler på sammenhengen i naturen.

Det ble designet og produsert en krysseliste for fugler i våtmark som kunne brukes av elevene både under naturveiledningen og på senere tidspunkt.

 

Økosystem Dokkadelta – Våtmark i en ny tid 

Tildelt midler: 2012/2013 og 2013/2014
Trinn: 1–2, 3–4, 5–7, 8–10
Fag: Naturfag, kroppsøving, kunst- og håndverksfag og samfunnsfag
Type: Lærerkurs og naturveiledning

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter leder prosjektet ”Økosystem Dokkadelta – Våtmark i en ny tid”. Gjennom prosjektet har våtmarkssenteret siden 2010 bygd opp et samarbeid med fire skoler i Landregionen som ble kalt ”Modellskoler i Land”. Målet med samarbeidet er å koble kompetansen til våtmarkssenteret innenfor naturveiledning, erfaringslære og økologi med undervisningen på skolen, samt å bruke vassdragsnaturen i Land som arena til utvikling av nye undervisningskonsepter.

Bilde Dokkadeltaet

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter har i samarbeid med lærere på skolen kartlagt skolens nærmiljø og sett på hvilke muligheter som finnes der. I tillegg har det vært gjennomført lærerkurs i kanopadling og Land Art og naturveiledning for elever både i skolens nærmiljø og ved våtmarksenteret.